Quảng Bình đẩy mạnh chương trình tín dụng chính sách xã hội

Thứ Bảy, 14/10/2017, 19:26:34
 Font Size:     |        Print
 

Nhờ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều phụ nữ xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã mở rộng sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Trong ảnh: Nghề mây tre đan giúp nhiều phụ nữ xã Quảng Phương thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Từ đầu năm đến nay các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Bình tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Theo đó các cơ quan chức năng, liên quan trong tỉnh bổ sung thêm nguồn vốn ủy thác từ ngân sách còn thiếu so với kế hoạch; tập trung hoàn thành tốt kế hoạch tín dụng, tài chính, nhất là giải ngân nhanh các chương trình tín dụng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến nay, tổng nguồn vốn huy động trong tỉnh đạt hơn 200 tỷ đồng, hoàn thành 139% kế hoạch tăng trưởng. Doanh số cho vay đạt hơn 634 tỷ đồng với gần 20 nghìn lượt khách hàng. Doanh số thu nợ đạt gần 489 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 2.731 tỷ đồng. Dư nợ tập trung vào các chương trình là hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, sản xuất, kinh doanh, hộ nghèo làm nhà ở, giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục được tỉnh quan tâm và thực hiện quyết liệt. Việc phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đạt 2.724 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ. Toàn tỉnh cũng đã thực hiện được 240 lượt điểm giao dịch xã, 698 lượt hội nghị cấp xã, 1.281 lượt tổ tiết kiệm vay vốn...

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Việt Nam và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương để cho vay có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là chương trình cho vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đồng thời, chỉ đạo thống kê, lập hồ sơ xử lý nợ đối với các khách hàng bị thiệt hại do bão số 10, điều tra, rà soát để thực hiện các chính sách giãn nợ, cho vay đối với các hộ có nhu cầu sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức mạng lưới, tổ chức chính trị - xã hội để có giải pháp chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới cho người dân...

* Khánh Hòa huy động hơn 665 tỷ đồng bảo đảm nguồn nước sạch nông thôn

Tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2017 - 2025 với tổng kinh phí hơn 665 tỷ đồng. Trong tổng số nguồn vốn nêu trên, hơn 304 tỷ đồng được huy động từ các doanh nghiệp thông qua việc tỉnh Khánh Hòa ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích để họ đầu tư, kinh doanh.

Theo đó, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp 39 công trình cấp nước tập trung; đồng thời phát triển hệ thống tuyến ống cấp nước khu vực nông thôn từ việc đấu nối với hệ thống cấp nước đô thị, với tổng số 28 công trình. Đối với khu vực dân cư thưa thớt ở miền núi, hải đảo, tỉnh sẽ đầu tư giếng khoan, bơm tự động, có hệ thống lắng lọc, sử dụng vòi chung và giao nhóm cộng đồng tự quản. Các công trình này đều lựa chọn công nghệ xử lý nước hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Mục tiêu của chương trình hướng đến 100% dân cư nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh; trong đó 70% số dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Bộ Y tế. Đồng thời, đưa tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn đạt tiêu chuẩn an toàn từ 20% như hiện nay lên 50% vào năm 2025.

PV và TTXVN

Chia sẻ