Cắt giảm điều kiện kinh doanh đừng chỉ nhìn vào con số

Thứ Sáu, 13/10/2017, 12:03:56
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Tại cuộc họp của Ban soạn thảo về cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh ngày 13-10, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nói: “675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm, con số này sẽ chẳng nói lên điều gì nếu việc cắt giảm ấy không mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cũng như người tiêu dùng”.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh một lần nữa khẳng định, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn liền với công tác cải cách hành chính, cải cách thế chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh mà Bộ đã, đang và sẽ tiếp tục làm quyết liệt trong thời gian tới.

Nội dung trọng tâm của cuộc họp chính là: Tập trung đánh giá những tác động của việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện đối với môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời đánh giá những tác động của việc cắt giảm, đơn giản hóa đối với hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ghi nhận sự cố gắng không ngừng, vượt kế hoạch được giao của các Cục, Vụ trong việc rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, vừa đáp ứng về mặt thời gian, tiến độ, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách của xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Năm nguyên tắc rà soát
Người đứng đầu ngành Công thương nhấn mạnh tiêu chí rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh mà Bộ Công thương kiên trì thực hiện trên cơ sở 5 nguyên tắc cơ bản:

Thứ nhất, chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh,

Thứ hai, tính đến các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ ba, điều kiện đầu tư, kinh doanh nếu thực sự cần thiết cũng phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014.

Thứ tư, phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện.

Thứ năm, phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, gỡ khó cho doanh nghiệp cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng là trách nhiệm chung của tất cả các bộ ngành thuộc mọi lĩnh vực và vì mục tiêu Chính phủ kiến tạo, chứ không phải của riêng cá nhân hay Bộ ngành nào. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành thì mục tiêu chung rất khó đặt được.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lưu ý: rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt cùng với sự phát triển của toàn ngành trong thời gian tới và được xem xét ngay khi các văn bản quy phạm pháp luật đang được xây dựng và sắp ban hành chứ không phải khi đã ban hành rồi mới xem xét cắt giảm.

Sẽ tiếp tục cắt giảm thực chất, chứ không cần số cho đẹp

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Bộ Công thương sẽ tiếp tục xem xét, rà soát kỹ để cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

“Đừng nhìn vào các con số mà nhìn vào thực tế. 675, 700 thậm chí 1.000 – con số đó chẳng nói lên điều gì cả. Con số có thể cao hơn hoặc cũng có thể thấp hơn, điều đó không quan trọng, mà quan trọng nhất là việc cắt giảm ấy có đi vào thực chất hay không có tạo điều kiện thuận lợi cũng như gỡ khó cho doanh nghiệp hay không. Cắt giảm là thực chất chứ không phải đưa các con số ra cho đẹp”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng – Phó phòng Xây dựng Pháp Luật – Ban Pháp chế của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá, việc cắt giảm một loạt các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công thương thời gian qua là mạnh mẽ và chưa từng có, đã tác động ngay và tạo rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.

Dù vậy, bà Hồng cũng băn khoăn về kế hoạch cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong thời gian tới sẽ được thực hiện như thế nào? Quá trình chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm sẽ triển khai từ bao giờ và thực hiện ra sao? Đặc biệt, Bộ Công thương sẽ xử lý thế nào đối với các Nghị định thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng?

Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh cũng cho rằng: Cần có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định liên quan đến công tác hậu kiểm để cho các doanh nghiệp căn cứ vào đó mà tuân thủ và phải có người đủ tiêu chuẩn để đi kiểm tra sự tuân thủ đó. Thứ trưởng chia sẻ, toàn hệ thống của chúng ta vẫn còn có những lỗ hổng, chưa sẵn sàng cho hậu kiểm.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, cụ thể, xác đáng, mang tính phản biện, đối thoại của đại diện các Bộ, ngành. Bộ trưởng chỉ đạo Tổ soạn thảo phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh tiếp thu ý kiến và hoàn thiện Đề cương; đồng thời triển khai ngay những nội dung công việc cần thiết.

Bộ trưởng cho biết thêm, sắp tới các thành viên trong ban cải cách hành chính của Bộ phải xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương, đưa ra đề cương để xin ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, rồi thống nhất triển khai.

Đối với công tác cải cách hành chính, Bộ trưởng chỉ đạo tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính công, khi đã đưa lên trực tuyến thì làm sao cần có sự phối hợp đồng bộ các thủ tục.

Bộ trưởng nhấn mạnh, không chỉ dừng lại ở Quyết định 3610a hay con số 675, Bộ Công thương sẽ tiếp tục xem xét, rà soát kỹ để cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

“Chúng ta không chỉ thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm mà là thay đổi tư duy quản lý. Nếu không thống nhất từ trên xuống dưới thì nguy cơ ‘trên cởi dưới nghẽn’, mở cổng nhưng không trổ cửa là có thể thấy nhãn tiền”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Ngày 20-9-2017, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành Công thương - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2017 – 2018. Theo Quyết định này, 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm.

XUÂN BÁCH

Chia sẻ