Yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc thoái vốn, sáp nhập doanh nghiệp

Thứ Năm, 12/10/2017, 22:10:44
 Font Size:     |        Print

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra, làm rõ phản ánh, kiến nghị của bà Lê Thị Minh Châu về một số nội dung liên quan việc thoái vốn nhà nước, sáp nhập giữa Công ty cổ phần Nhựa Y tế (Mediplast) vào Tổng công ty Thiết bị Y tế - CTPT (Vinamed).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, làm rõ về việc Hội đồng quản trị Vinamed bán 750 nghìn cổ phần (tương đương 45,5% vốn điều lệ) của Mediplast và bán hết 9% vốn tại Danameco và việc sáp nhập Mediplast vào Vinamed, làm giảm tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước tại Vinamed từ 20% xuống còn 14%, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-11. Theo phản ánh, những việc làm này đã vi phạm Nghị định số 91/2015/NÐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ, trái với Quyết định số 2265/QÐ-TTg ngày 15-12-2015 của Thủ tướng về phê duyệt phương án cổ phần hóa Vinamed (Nhà nước nắm giữ 1,76 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ), gây dư luận không tốt về công tác cổ phần hóa.

PV

Chia sẻ