Bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước ở ba doanh nghiệp y tế

Thứ Ba, 10/10/2017, 19:21:43
 Font Size:     |        Print

Ngày 10-10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp từ Bộ Y tế về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo đó, Bộ Y tế giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước ở ba doanh nghiệp là: Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Dược khoa, Công ty cổ phần vắc-xin và sinh phẩm Nha Trang.

Sau khi tiếp nhận, SCIC sẽ tiếp tục phối hợp Bộ Y tế thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp.

CTV

Chia sẻ