Ðặt trọng tâm vào đổi mới mô hình tăng trưởng

Chủ Nhật, 08/10/2017, 19:45:23
 Font Size:     |        Print

GDP chín tháng năm 2017 tăng ấn tượng tới 6,41% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do GDP quý III tăng vọt 7,46%, cao hơn hẳn hai quý trước đó (quý I tăng 5,15% và quý II tăng 6,28%). Từ một nhiệm vụ tưởng như không thể, sau sáu tháng đầu năm 2017, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 6,7% đã nằm trong tầm tay khi quý IV-2017 chỉ cần tăng trưởng khoảng 7,3%.

Với tốc độ tăng trưởng đồng đều ở cả ba khu vực kinh tế (nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng chung; công nghiệp và xây dựng tăng 7,17%, đóng góp 2,45 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 7,25%, đóng góp 2,8 điểm phần trăm) thì khả năng GDP cả năm 2017 thậm chí còn vượt cả mục tiêu ban đầu - tạo tiền đề thuận lợi cho kế hoạch tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bền vững hơn trong năm 2018 và cả các năm tiếp theo. Ðể bảo đảm gắn tăng trưởng kinh tế có tốc độ cao, bền vững với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế thì trong quý cuối của năm 2017 cũng như những năm tới, cần đặt trọng tâm vào đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, thay vì dựa vào tăng vốn đầu tư, lao động giá rẻ; khai thác tài nguyên thô cần dựa vào tăng năng suất, tăng sức cạnh tranh và công nghệ hiện đại. Khi vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong chín tháng qua vẫn tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 33,9% GDP thì mục tiêu giảm sự phụ thuộc của tăng trưởng kinh tế vào tăng vốn đầu tư còn rất gian nan, nhất là khi hiệu quả đầu tư chậm được nâng cao với hệ số ICOR (hiệu quả sử dụng vốn đầu tư) sau chín tháng vẫn khoảng 5,3.

Việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và nội bộ ngành phải phù hợp với mô hình tăng trưởng kinh tế mới. Mặc dù cơ cấu ngành kinh tế trong chín tháng qua tiếp tục có sự chuyển dịch song tốc độ còn chậm, chưa có đột phá thật sự với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,66%, còn khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,5% và khu vực dịch vụ chiếm 42,67%, trong khi thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,17%.

Tăng trưởng GDP năm 2017 là khả quan. Song cần kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô vì đó là điều kiện tiên quyết bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Mặc dù tình trạng lạm phát vẫn đang được kiểm soát tốt với CPI bình quân chín tháng năm 2017 chỉ tăng 3,79% nhưng một số cân đối lớn của nền kinh tế vẫn trong tình trạng chưa ổn định. Tuy tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến ngày 15-9 đạt 786,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm nhưng do tổng chi NSNN là 851,5 nghìn tỷ đồng (bằng 61,2% dự toán năm) nên bội chi NSNN vẫn lên tới 65,2 nghìn tỷ đồng - gây áp lực lên nợ công đã sát trần cho phép. Bên cạnh đó, tính đến ngày 20-9, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế lên đến 11,02% (cùng kỳ năm trước tăng 10,46%) - cao hơn tốc độ tăng 9,59% (cùng kỳ năm trước tăng 11,76%) của tổng phương tiện thanh toán lẫn tốc độ tăng 10,08% (cùng kỳ năm 2016 tăng 12,02%), huy động vốn của các tổ chức tín dụng có thể tiềm ẩn rủi ro trên thị trường tài chính tín dụng, nhất là trong điều kiện quy mô nợ xấu ngân hàng còn lớn và mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm tới 21 đến 22%. Tương tự, cán cân thương mại hàng hóa chín tháng qua thâm hụt nhẹ do tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước còn tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 23,1% nhưng nếu tính cả thương mại dịch vụ thì cán cân thương mại vẫn thâm hụt khoảng 3,3 tỷ USD khiến cho tình trạng nhập siêu làm giảm 7,13 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung. Hơn nữa, thâm hụt thương mại hàng hóa của khu vực kinh tế trong nước vẫn tiếp diễn nặng nề, nhập siêu lên đến 18,1 tỷ USD sau chín tháng.

ANH VŨ

Chia sẻ