Năm 2017, cổ phần hóa bốn tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng

Thứ Hai, 20/03/2017, 02:11:07
 Font Size:     |        Print

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), DN có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011 - 2016, nhiệm vụ đến năm 2020. Theo đó, năm 2017 bốn thực hiện cổ phần hóa (CPH) các Tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Công nghiệp Xi-măng Việt Nam theo quy định pháp luật.

Việc thực hiện thoái vốn nhà nước, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại 12 tổng công ty đã CPH và bốn tổng công ty đang tiến hành CPH theo quy định, bảo đảm tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo đúng quy định.

Chia sẻ