Chủ động, sáng tạo trong tham mưu các vấn đề kinh tế - xã hội

Thứ Tư, 11/01/2017, 19:39:47
 Font Size:     |        Print

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư chủ trì hội nghị.

Năm 2016, Ban Kinh tế T.Ư được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao là cơ quan chủ trì triển khai nhiều đề án quan trọng: "Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công"; "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tổng kết Nghị quyết T.Ư 3 khóa IX về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân"; "Định hướng chính sách công nghiệp quốc gia giai đoạn 2016 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035". Một số đề án nêu trên sẽ được Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành T.Ư tại Hội nghị T.Ư 5 khóa XII.

Qua làm việc với các địa phương, đơn vị, Ban đã kịp thời kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số vấn đề cấp bách, cần có sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Ngay từ đầu năm, Ban đã chủ động bám sát các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trong nước và quốc tế để nghiên cứu, phân tích và tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp nhằm xử lý, ứng phó kịp thời các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, như tình hình hạn hán ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long; vấn đề các doanh nghiệp nước ngoài đang đẩy mạnh thâu tóm thị trường bán lẻ Việt Nam...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những kết quả Ban Kinh tế T.Ư đã đạt được trong năm qua. Đồng chí khẳng định: Ban Kinh tế T.Ư đã thể hiện vai trò chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đã bám sát chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng kế hoạch công tác năm của mình. Các nhiệm vụ, đề án được Ban Kinh tế T.Ư xây dựng nhìn chung được chuẩn bị kỹ lưỡng, có trọng tâm, trọng điểm. Ban đã huy động sức mạnh trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học trong cả nước trong từng lĩnh vực; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan Đảng ở T.Ư, Ban Cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành; kết hợp các tỉnh ủy, thành ủy khảo sát thực tế tại các địa phương, từ đó tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước. Ban đã từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, tập thể lãnh đạo Ban đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, trong thời gian tới, Ban Kinh tế T.Ư cần bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trong đó, cần tập trung hoàn thành Đề án “Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công" và các Đề án trình Hội nghị T.Ư lần thứ 5 khóa XII sắp tới. Chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các cơ quan đảng ở T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PV

Chia sẻ