Long An cải thiện môi trường đầu tư

Thứ Ba, 20/03/2018, 20:35:38

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có khoảng 9.770 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 200 nghìn tỷ đồng; trong đó có 1.335 doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp, với vốn đăng ký hơn 96 nghìn tỷ đồng; 251 doanh nghiệp nằm trong cụm công nghiệp chiếm số vốn 8.533 tỷ đồng và 8.186 doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp chiếm số vốn khoảng 100 nghìn tỷ đồng.

Long An cải thiện môi trường đầu tư

Sản xuất các sản phẩm ghế tại Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất Lạc Long (Khu công nghiệp Long Hậu, Long An). Ảnh: HOÀNG DUY

Để tạo điều kiện thu hút đầu tư và môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp, tỉnh Long An tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, tỉnh tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 gắn với thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số về cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả quy định trình tự thủ tục tiếp nhận quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, kiểm tra các dự án đã giao, cho thuê đất nhưng chậm triển khai dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, bảo đảm khi các dự án đầu tư vào tỉnh có đầy đủ điều kiện vận hành hiệu quả. Tỉnh cũng củng cố các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, tay nghề đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

* Nghệ An quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu mây tre

Tỉnh Nghệ An xác định sẽ quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững vùng nguyên liệu mây tre theo hướng tập trung thành vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa; trong đó quy hoạch phải đồng bộ từ khâu khoanh nuôi bảo vệ tốt diện tích hiện có, kết hợp phục hồi diện tích đã bị khai thác cạn kiệt; phấn đấu giá trị sản xuất của rừng mây tre đạt 35 đến 40 triệu đồng/ha/năm.

Theo đó, vùng nguyên liệu mây tre sẽ được bố trí trên hai loại rừng là rừng phòng hộ và rừng sản xuất ở 12 trong số 21 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; mục tiêu đến năm 2020 bảo vệ và khai thác 106.698 ha. Cùng với quản lý chặt vùng quy hoạch, coi trọng các biện pháp kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, tỉnh sẽ lồng ghép các chương trình, dự án để phát triển hiệu quả vùng nguyên liệu mây tre; trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chương trình bảo vệ và phát triển rừng… Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành lâm nghiệp hướng dẫn người dân khai thác đúng quy trình kỹ thuật, đúng cường độ khai thác, quản lý chặt vùng quy hoạch.

Năm 2018, tỉnh Nghệ An sẽ công bố triển khai rộng rãi quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững vùng nguyên liệu mây tre đến các địa phương, doanh nghiệp và người dân; giao Chủ tịch UBND cấp huyện (nơi có rừng mây tre) chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng rừng mây tre và kết quả, tiến độ thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu mây tre trên địa bàn.

PV và TTXVN