Nhà cung cấp nguồn năng lượng sạch cho đất nước

Thứ Năm, 14/12/2017, 09:38:36
 Font Size:     |        Print
 

Kho khí Thị Vải.

Với vai trò quan trọng trong nhóm ngành bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – đơn vị chủ đạo của ngành đã tiên phong cung cấp nguồn năng lượng sạch cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu khí thiên nhiên, đa dạng hóa sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị sử dụng của khí và hiệu quả của sản phẩm khí theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nhìn lại một chặng đường

Được Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tín nhiệm giao phó, PV Gas thực hiện vai trò chủ đạo là thu gom, vận chuyển, tồn trữ, chế biến, kinh doanh khí và các sản phẩm khí trên phạm vi cả nước, tập trung vào mục tiêu: xây dựng PV Gas trở thành doanh nghiệp hàng đầu về quy mô sản xuất, kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trong lĩnh vực khí, phát triển công nghiệp hóa dầu từ khí và sản phẩm khí hoạt động cả ở trong nước và ngoài nước; cung cấp tối đa khí, sản phẩm khí cho các nhà máy điện, nhà máy đạm, nhà máy công nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

27 năm qua, PV Gas đã tạo dựng và phát huy toàn bộ cơ sở hạ tầng công nghiệp khí tương đối hoàn chỉnh với bốn hệ thống khí: Cửu Long, Nam Sôn Sơn, PM3- Cà Mau và Hàm Rồng - Thái Bình, cùng hệ thống sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm khí trên địa bàn cả nước bao gồm: hệ thống phân phối khí thấp áp, hệ thống phân phối CNG, hệ thống phân phối LPG (với tổng công suất tồn chứa hơn 100.000 tấn LPG, chiếm hơn 60% công suất kho LPG cả nước) cho các khách hàng công nghiệp, khu đô thị, giao thông vận tải; hệ thống sản xuất và bọc ống dầu khí… Hiện nay, giá trị tài sản của PV Gas ước đạt 60.400 tỷ đồng. Những công trình khí được vận hành không những góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các dự án khác trong khu vực, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Tự hào với chặng đường 27 năm của PV Gas, Tổng Giám đốc Dương Mạnh Sơn cho biết: Là một ngành công nghiệp khí còn non trẻ, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, của PVN, PV Gas liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận. Kể từ khi đưa dòng khí đầu tiên vào bờ vào tháng 4-1995 đến nay, PV Gas cung cấp cho thị trường khoảng 120 tỷ m3 khí, 12,8 triệu tấn LPG và 1,7 triệu tấn condensate; đóng góp doanh thu cho ngành dầu khí 620.000 tỷ đồng, thu được 97.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách Nhà nước hơn 60.000 tỷ đồng (gần 3 tỷ USD). Không thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, PV Gas đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2050; quan tâm phát triển nhập khẩu khí và các sản phẩm khí từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước, chủ động trước tương lai gần khi nguồn cung khí nội địa có xu thế giảm. PV Gas còn phát triển mạnh một số dịch vụ như vận chuyển khí, tàng trữ, vận chuyển condensate, bảo dưỡng, sửa chữa nhiều công trình khí, sản xuất ống thép và bọc ống cho hoạt động dầu khí...

Định hướng phát triển

Trong xu thế chung hội nhập và phát triển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Gas Lê Như Linh cho biết: Với xu thế chung của khu vực và trên thế giới về ưu tiên, phát triển năng lượng sạch, việc phát triển nền công nghiệp khí với chiến lược sâu và rộng đã đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Đi đầu trong mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia có hiệu quả bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông và giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam. Quá trình thu gom an toàn, hiệu quả, tối đa các nguồn khí hiện có, tích cực tìm kiếm các mỏ/nguồn khí bổ sung, tập trung nguồn lực đưa các nguồn khí mới vào bờ đúng tiến độ, tăng cường chất lượng chế biến và kinh doanh khí... là những hành động đúng đắn và sáng tạo mà PVN/PV Gas đang và sẽ thực hiện.

Trong Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2050 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, PV Gas đề ra quan điểm phát triển: Tiếp tục vai trò và sứ mệnh phát triển ngành công nghiệp khí trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, với hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp khí an toàn, hiện đại trên phạm vi toàn quốc, cấp đủ khí cho các hộ tiêu thụ để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, bảo vệ môi trường, tài nguyên, giữ vững an ninh - quốc phòng quốc gia.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, PV Gas sẽ vươn lên hàng thứ tư khu vực ASEAN về sản lượng khí kinh doanh hằng năm và có tên trong các doanh nghiệp khí mạnh của châu Á; tổng tài sản đạt khoảng 128.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015 (năm 2020 gấp hai lần năm 2015); tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 8%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình hơn 20%/năm; duy trì 100% thị phần khí khô, 70% thị phần LPG toàn quốc; cơ cấu sản phẩm theo doanh thu như sau: khí và LNG chiếm 61%, sản phẩm khí 27%, dịch vụ khí 12%.

Về khai thác, thu gom khí, PV Gas phấn đấu tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động thu gom khí, tham gia hoạt động thượng nguồn trong nước và ngoài nước để chủ động nguồn khí cung cấp cũng như nâng cao vị thế của PV Gas. Phấn đấu tổng sản lượng khí thu gom trong nước giai đoạn 2016 - 2035 đạt gần 300 tỷ m3 khí (giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 60 tỷ m3); sẵn sàng phương án gia tăng sản lượng thu gom trong nước. Mục tiêu từ năm 2017 gia tăng sản lượng thêm khoảng 0,2 - 1,5 tỷ m3/năm tùy thuộc kết quả tìm kiếm, thăm dò các nguồn khí.

Bên cạnh đó, PV Gas đã có kế hoạch tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn trong nước từ năm 2016, ở nước ngoài từ năm 2020; phấn đấu năm 2025 bắt đầu có sản lượng khí/LNG từ nước ngoài, sẽ đạt sản lượng 5 - 10 tỷ m3/năm từ 2030. PV Gas sẽ tiếp tục xây dựng, vận hành và kinh doanh đồng bộ, an toàn, hiệu quả, tối ưu các hệ thống khí trên toàn quốc, từng bước hình thành hệ thống khí quốc gia, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

TIẾN VƯƠNG

Chia sẻ