Để thu ngân sách chuyển dịch đúng hướng

Chủ Nhật, 10/12/2017, 19:49:41
 Font Size:     |        Print

Số liệu đến tháng 11-2017 của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến ngày 15-11 đã đạt 999,1 nghìn tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán năm, tuy thấp hơn so mức tương ứng đạt 84,1% dự toán năm 2016 nhưng dự báo kế hoạch thu NSNN cả năm 2017 vẫn sẽ tiếp tục được hoàn thành.

Bức tranh thu NSNN năm 2017 trái ngược so với năm 2016 khi thu nội địa mới chỉ đạt 79,8% còn thu từ dầu thô vượt 3,2% dự toán cả năm và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu cũng đã đạt 91,5% dự toán, trong khi các con số tương ứng năm 2016 lần lượt là 87,1% và 76,3%. Một mặt, trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất tiếp tục vượt xa dự toán cả năm tới 44,5% (cùng kỳ năm 2016 cũng vượt dự toán 37,6%), thu thuế thu nhập cá nhân đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước, bằng 84,7% (năm 2016 là 90%). Mặt khác, thu thuế bảo vệ môi trường bằng 79,6% dự toán - thấp xa so mức đạt 91,5% cùng kỳ năm 2016 và thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước chỉ bằng 78,3% (cùng kỳ năm 2016 đã đạt tới 94,1%). Trong khi thu từ doanh nghiệp có vốn FDI (không kể dầu thô) đạt 69,5% dự toán và cũng thấp xa so mức đạt tương ứng tới 86,4% năm 2016 còn thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) so với dự toán vẫn ở hạng cuối với 64,5% - thấp hơn cả mức 68,9% của năm 2016. Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN năm 2017 phản ánh khó khăn của khu vực doanh nghiệp, không phân biệt DNNN hay doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi NSNN đến ngày 15-11 ước đạt 1.065,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm (cùng kỳ năm 2016 là 80,5%), trong đó chi thường xuyên đạt 773 nghìn tỷ đồng, bằng 86,2%; chi trả nợ lãi 84,7 nghìn tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán năm. Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển chỉ đạt 56,9% dự toán năm (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 198,1 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2%) - thấp hơn cả mức đạt 65,8% dự toán năm 2016 trong khi chi trả nợ gốc lại đạt cao nhất tới 88,9% dự toán năm. Dự báo kế hoạch chi NSNN cả năm 2017 vẫn có thể hoàn thành, song thực hiện kế hoạch chi đầu tư phát triển vẫn cần sự nỗ lực vượt bậc trong thời gian còn lại của năm.

Nhờ sự đôn đốc mạnh mẽ của Chính phủ và sự tích cực của các đơn vị liên quan, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn NSNN trong những tháng cuối năm đã có chuyển biến tích cực. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN sau 11 tháng đã đạt 82,9% kế hoạch năm và tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2016, trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 80,5% kế hoạch năm (tăng 4% so cùng kỳ năm 2016), vốn địa phương quản lý đạt 83,6% kế hoạch năm (tăng 8,8% so cùng kỳ năm trước). Đáng chú ý là trong khi vốn NSNN cấp tỉnh chỉ đạt 77,7% kế hoạch năm thì vốn NSNN cấp huyện lại đạt tới 97,5% và vốn NSNN cấp xã thậm chí còn vượt 18,2% kế hoạch năm. Tình trạng không đồng đều cũng thể hiện rõ trong thực hiện vốn đầu tư từ nguồn NSNN của các tỉnh, thành phố, điển hình như trong khi Hà Nội đã đạt 92,3% kế hoạch năm thì TP Hồ Chí Minh mới đạt được 52,5%... Do tỷ trọng các khoản thu chi NSNN khác nhau cho nên mức độ hoàn thành kế hoạch quá khác biệt sẽ gây ra thay đổi lớn trong cơ cấu thực hiện thu chi NSNN so cơ cấu dự toán thu chi NSNN năm 2017.

Kế hoạch thu chi NSNN năm 2017 có thể hoàn thành về tổng thể song cơ cấu cả thu NSNN lẫn chi NSNN cũng như chi đầu tư phát triển có sự chuyển dịch vượt khỏi định hướng trong dự toán thu chi NSNN cả năm. Theo đó, công tác phân tích dự báo khi xây dựng dự toán và quản lý thực hiện dự toán NSNN năm 2018 và cả các năm tiếp theo rất cần được hoàn thiện và nâng cao chất lượng hơn nữa để cơ cấu NSNN chuyển dịch theo đúng định hướng mong muốn.

ANH VŨ

Chia sẻ