Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Chủ Nhật, 11/02/2018, 19:19:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Theo đó, kế hoạch năm 2018, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng của NHCSXH so năm 2017 là 8,5%.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2018 cho NHCSXH, bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua. NHCSXH căn cứ kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo đúng mức vốn được giao, định kỳ hằng tháng, hằng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

PV