Giảm thủ tục, tăng hậu kiểm với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thứ Tư, 11/10/2017, 04:29:50
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) được Chính phủ giao chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan tìm giải pháp để bỏ hoặc giảm thiểu thời gian xử lý thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, tăng cường hậu kiểm.

Nhiều bất cập trong thực tiễn và những giải pháp đã được trình bày tại Hội thảo “Rà soát hàng hóa nhóm hai và văn bản quy phạm pháp luật về thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu” vào ngày 11-10, tại Vĩnh Phúc.

Với mục tiêu đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 75/NQ-CP, hội thảo là diễn đàn mở để đối thoại trực tiếp giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về định hướng giải pháp, đề xuất cụ thể nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thông qua việc giảm tỷ lệ hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trước thông quan từ 35% xuống 15% và sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật An toàn thực phẩm... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Phó Tổng Cục trưởng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam (Bộ KH và CN) Nguyễn Hoàng Linh, các bộ đã rà soát, đề xuất cắt giảm hàng hóa nhóm hai như: Bộ Công thương đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục một nhóm hàng hóa (sản phẩm dệt may các loại), Bộ Y tế đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục với 26 sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục 16 sản phẩm (giống cây trồng lâm nghiệp, giống vật nuôi trên cạn, động vật và sản phẩm động vật phi thực phẩm...), Bộ Xây dựng đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục 36 sản phẩm... Tuy vậy, hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong đó có hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa còn nhiều bất cập.

Theo Báo cáo mới nhất của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ, công tác kiểm tra chuyên ngành còn gây khó khăn, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp như: Kiểm tra còn chồng chéo; danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành còn nhiều trong khi chưa ban hành đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, chủ yếu kiểm tra bằng cảm quan và trên hồ sơ nên tỷ lệ phát hiện lô hàng vi phạm chỉ 0,03%; chưa đẩy mạnh việc thừa nhận lẫn nhau...

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hiện các bộ quản lý ngành, lĩnh vực cũng đang triển khai rà soát danh mục hàng hóa nhóm hai, biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhóm hai để chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19, Nghị quyết 75.

KHÁNH BĂNG

Chia sẻ