Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô, sản phẩm xăng dầu

Chủ Nhật, 16/07/2017, 02:39:30
 Font Size:     |        Print

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu (SPXD) của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, đến năm 2020, tổng quy mô hệ thống dự trữ dầu thô và các SPXD của Việt Nam cần đạt tối thiểu 90 ngày nhập ròng, đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA).

Mục tiêu đặt ra là dự trữ sản xuất tại các nhà máy lọc hóa dầu bao gồm dầu thô và SPXD do doanh nghiệp sản xuất thực hiện, bảo đảm lượng dầu thô và SPXD lưu chứa thường xuyên tại các nhà máy lọc hóa dầu trong điều kiện hoạt động bình thường đáp ứng khoảng 25 ngày sản xuất (tương đương 30 đến 35 ngày nhập ròng), trong đó, cần tối thiểu đạt mức 15 ngày sản xuất đối với dầu thô và 10 ngày sản xuất đối với SPXD.

Dự trữ xăng dầu thương mại tại các kho đầu mối nhập khẩu xăng dầu bảo đảm ổn định nhu cầu thị trường trong nước do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện.

Cụ thể, giai đoạn 2017 - 2025, dự trữ xăng dầu thương mại tối thiểu ổn định ở mức 30 ngày nhu cầu (tương đương 35 ngày nhập ròng). Phấn đấu giai đoạn 2017 - 2025, dự trữ dầu thô và SPXD đạt quy mô khoảng 20 ngày nhập ròng (bao gồm sáu ngày dự trữ dầu thô và 14 ngày dự trữ SPXD).

Chia sẻ