Cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ

Thứ Hai, 09/01/2017, 03:47:08
 Font Size:     |        Print

Bộ Công thương vừa có quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện (DANMĐ) không thực hiện đúng tiến độ cam kết. Quy định này áp dụng cho các DANMĐ có công suất từ 30 MW trở lên đầu tư theo hình thức hợp tác đối tác công-tư (PPP) và các DANMĐ có công suất từ 30 MW trở lên đầu tư không theo hình thức PPP do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện.

Theo đó, trường hợp dự án có nguy cơ chậm tiến độ so với các mốc tiến độ phát triển dự án đã cam kết tại biên bản ghi nhớ, chủ đầu tư DANMĐ PPP phải có trách nhiệm nỗ lực tìm các biện pháp giải quyết vướng mắc để bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ được giao. Bộ Công thương và chủ đầu tư DANMĐ PPP chỉ điều chỉnh các mốc tiến độ phát triển dự án theo quy định trong các trường hợp như: bị chậm do xảy ra sự kiện bất khả kháng. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi rơi vào tình trạng bất khả kháng, chủ đầu tư DANMĐ PPP phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Công thương và đề nghị điều chỉnh các mốc tiến độ phát triển dự án…

Chia sẻ