Thặng dư cán cân thương mại năm 2016

Chủ Nhật, 08/01/2017, 20:17:00
 Font Size:     |        Print

Năm 2016, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao với GDP tăng 6,21% so với năm 2015, còn lạm phát được chủ động kiềm chế ở mức 4,74%. Đóng góp vào thành tích chung của nền kinh tế năm qua không thể không kể đến nỗ lực tăng kim ngạch xuất khẩu trong điều kiện thị trường quốc tế không thuận lợi và nhất là cán cân thương mại hàng hóa đã chuyển sang thặng dư sau khi bị thâm hụt tương đương 2,2% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015.

Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2016, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm trước - cao hơn so với mức tăng 7,9% của năm 2015. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt kim ngạch xuất khẩu 50 tỷ USD, tăng 4,8%, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 125,9 tỷ USD, tăng 10,2%. Đáng chú ý là nếu không kể dầu thô thì kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 123,5 tỷ USD, tăng tới 11,8%. Ngoài yếu tố dầu thô, tốc độ tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2016 thấp hơn mục tiêu kế hoạch tăng 10% còn do yếu tố giá hàng hóa xuất khẩu bình quân giảm 1,8% so với năm 2015, trong đó nhóm hàng nhiên liệu giảm tới 20,1% và nhóm hàng nông sản thực phẩm giảm 3,8%. Chính vì vậy, nếu loại trừ yếu tố giá thì kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm qua đạt 179,2 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm 2015.

Cán cân thương mại thặng dư không chỉ do nỗ lực xuất khẩu mà còn nhờ kiềm chế nhập khẩu khi kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2016 chỉ tăng vỏn vẹn 4,6% so với năm 2015, đạt 173,3 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 71,1 tỷ USD, tăng 4% và khu vực FDI đạt 102,2 tỷ USD, tăng 5,1%. Chỉ số giá nhập khẩu năm 2016 còn giảm mạnh hơn tới 5,35% so với năm 2015, trong đó chỉ số giá nhập khẩu của nhóm nông sản, thực phẩm giảm 4,36%; nhóm nhiên liệu giảm 19,4%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo khác giảm 4,19%. Chỉ số giá nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh so với năm trước như xăng dầu các loại giảm 20,43%; sắt, thép giảm 18,11%; hóa chất giảm 9,39%; khí đốt hóa lỏng giảm 8,71%. Còn nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu là 183 tỷ USD, vẫn tăng 10,5% so với năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa năm 2016 đạt thặng dư 2,68 tỷ USD - mức xuất siêu cao nhất từ trước đến nay - đã bù đắp một phần thâm hụt thương mại dịch vụ là 5,4 tỷ USD và cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2015, với cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt tới gần 3,6 tỷ USD, còn cán cân thương mại dịch vụ cũng thâm hụt tới 5,25 tỷ USD. Thêm vào đó, cán cân vãng lai còn được bổ sung bởi lượng kiều hối khoảng chín tỷ USD vào Việt Nam năm 2016. Cùng với đó, tài khoản vốn của Việt Nam vẫn duy trì thặng dư cao khi tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần của khu vực FDI năm 2016 đạt gần 24,4 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm 2015 và vốn FDI năm 2016 đạt mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay với 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015.

Rõ ràng, thặng dư cán cân thương mại hàng hóa kỷ lục năm 2016 chứng tỏ năng lực xuất khẩu nói riêng, quản lý xuất khẩu và nhập khẩu nói chung của Việt Nam đã vượt qua sự bất lợi từ thị trường quốc tế, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

ANH VŨ

Chia sẻ