Tạo thuận lợi cho hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng

Thứ Hai, 08/10/2018, 12:30:59

NDĐT - Ngày 8-10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Tạo thuận lợi cho hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng

Toàn cảnh Hội thảo.

Theo đó, việc xây dựng thông tư sẽ tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân có hoạt động khí tượng thủy văn (KTTV) chuyên dùng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Lê Công Thành cho biết: Theo Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TN-MT năm 2018, Bộ TN-MT đã chỉ đạo Tổng cục KTTV triển khai xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng; trình Bộ dự kiến ban hành trong tháng 11-2018.

Theo Thứ trưởng, thực hiện Luật KTTV năm 2015, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV, đến nay, đã có khoảng trên 400 chủ công trình phải tổ chức quan trắc KTTV từ ngày 1-7-2018. Bên cạnh đó, cũng có hàng trăm chủ công trình khác của các bộ, ngành, địa phương đã, đang và sẽ triển khai các hoạt động KTTV chuyên dùng theo nhu cầu, mục đích riêng của mình cũng tự nguyện tổ chức quan trắc...

“Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư nêu trên có ý nghĩa quan trọng, nhằm hướng dẫn kỹ thuật, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân có hoạt động KTTV chuyên dùng”, Thứ trưởng Lê Công Thành nói.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe và thảo luận các báo cáo kỹ thuật liên quan đến vấn đề xây dựng dự thảo Thông tư như: Những yêu cầu kỹ thuật về công trình, thiết bị và phương pháp quan trắc; hiện trạng thu nhận thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; vai trò của số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và phục vụ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ thủy điện, thủy lợi, giao thông, du lịch và phát triển kinh tế xã hội; sự cần thiết của dữ liệu các trạm khí tượng thủy văn trong công tác dự báo lượng nước về hồ thủy điện; vai trò của trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và phục vụ phát triển nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội…

Đây là những yêu cầu cấp thiết cần được quy định cụ thể trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính khả thi để văn bản sớm đi vào cuộc sống sau khi được ban hành.

Đồng thời đây cũng là cơ sở thiết thực mà ngành Tài nguyên và Môi trường cũng như Tổng cục KTTV mong muốn hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khí tượng thủy văn có đủ điều kiện, tổ chức thực thi pháp luật khí tượng thủy văn một cách hiệu quả trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Các đơn vị cần hoạt động phù hợp với các quy định về KTTV trong nước và trên thế giới góp phần tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, một lĩnh vực đặc thù là cơ sở dữ liệu đầu vào cho các ngành kinh tế trọng điểm và phục vụ đời sống xã hội. Đồng thời góp phần xây dựng, điều chỉnh, triển khai hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc KTTV gây ra đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

THANH TRÀ