Hợp tác đẩy nhanh quá trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

Thứ Ba, 29/05/2018, 09:53:52

NDĐT - Ngày 29-5, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) vừa ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược nhằm tăng cường quản trị sở hữu trí tuệ.

Hợp tác đẩy nhanh quá trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác nâng cao năng lực trên nhiều lĩnh vực như thẩm định đơn, xây dựng pháp luật và chính sách, quản lý sở hữu trí tuệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ... Trong đó, đáng chú ý là hợp tác nâng cao chất lượng thẩm định, xử lý nhanh đơn đăng ký sáng chế và tăng cường tự động hóa quản trị sở hữu trí tuệ.

Bắt đầu từ 1-6-2019, hai bên thực hiện chương trình thí điểm về xử lý nhanh đơn đăng ký sáng chế với thời hạn thí điểm hai năm. Các đơn đăng ký sáng chế có xuất xứ Hàn Quốc nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ, nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định sẽ được đề nghị đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn. Đơn đăng ký sáng chế có xuất xứ Việt Nam nộp vào Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc cũng được hưởng quy chế tương tự.

Đây là xu thế đang ngày càng phổ biến giữa các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia nhằm giảm thiểu nguồn lực cho công tác thẩm định và đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn, đáp ứng nhu cầu của người nộp đơn.

THANH QUÝ