Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn

Thứ Sáu, 19/01/2018, 19:30:01
 Font Size:     |        Print

Sáng ngày 19-1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (Hội đồng) đã tổ chức hội nghị khoa học tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2017 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới và năm thứ 21 của Hội đồng, trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn và quyết tâm đổi mới, Thường trực Hội đồng nhanh chóng kiện toàn tổ chức, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và triển khai định hướng, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và trọng tâm công tác năm 2017 của Hội đồng; quán triệt nguyên tắc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng thiết thực hơn, lấy phục vụ nhiệm vụ chính trị trực tiếp của mỗi cơ quan và của Hội đồng là mục tiêu và giá trị cốt lõi; nâng tầm tư vấn của Hội đồng thông qua tổng hợp các báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu và khảo sát của các đề tài, đề án để xây dựng Báo cáo Tư vấn phục vụ các Hội nghị T.Ư 5, T.Ư 6 vừa qua và Hội nghị T.Ư 7 sắp tới. Năm 2017 cũng là năm đầu tiên Hội đồng tổ chức biên soạn và xuất bản Báo cáo khoa học thường niên năm 2017. Thực tế ghi nhận sự cải tiến hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở theo hướng có chất lượng cao, đồng đều hơn. Năm 2017, Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu chính thức 21 trong số 22 đề tài (tám đề tài đạt xuất sắc, 13 đạt khá).

Năm 2018, Hội đồng chỉ đạo các đơn vị, Ban chủ nhiệm và đơn vị chủ trì đề tài, đề án tiếp tục triển khai hoạt động theo kế hoạch; tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách, bức xúc đang đặt ra thuộc các lĩnh vực mà ban, cơ quan theo dõi, phụ trách sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; sẽ tiếp tục chắt lọc kết quả nghiên cứu các đề tài để xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư theo quy định về các nội dung liên quan đến chủ đề Hội nghị T.Ư 7 và 8, phục vụ việc soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng…

PV

Chia sẻ