Xử phạt vi phạm hành chính về khoa học và công nghệ hơn 703 triệu đồng

Thứ Bảy, 06/01/2018, 19:33:40

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, năm 2017 đã chủ trì tiến hành 52 cuộc thanh tra, kiểm tra gồm năm cuộc thanh tra hành chính và 47 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện 15 đơn vị, cơ sở vi phạm với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 703,6 triệu đồng. Trong đó, lĩnh vực sở hữu công nghiệp có 38 cuộc thanh tra đã giải quyết được một số vấn đề tranh chấp phức tạp; đồng thời, Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra tám quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính qua các vụ việc là 623,6 triệu đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có sản phẩm mang dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc thu hồi, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm. Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân xử phạt vi phạm hành chính bảy cơ sở do không thực hiện khai báo, cấp giấy phép trong hoạt động lưu giữ, sử dụng nguồn phóng xạ… với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 80 triệu đồng.

PV