Nghiên cứu, chọn tạo thành công 103 giống cây trồng phục vụ sản xuất

Thứ Bảy, 01/12/2018, 05:07:15

Sáng 30-11, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Đến nay, viện có 225 cán bộ, nhân viên với ba phòng nghiệp vụ, sáu bộ môn và sáu trung tâm nghiên cứu.

50 năm qua, cán bộ, nhân viên, kỹ sư của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã nghiên cứu, chọn tạo thành công 103 giống cây trồng phục vụ sản xuất. Trong đó, có 56 giống lúa, 19 giống cây có củ, 14 giống đậu đỗ và 14 giống quả. Trong thời gian này, chín quy trình công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật của viện cũng được công nhận; 56 sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ...

Dịp này, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến 2017.

PV