Tiếp tục giám sát chặt nguồn phát thải từ Công ty Formosa Hà Tĩnh

Thứ Năm, 13/07/2017, 19:07:09
 Font Size:     |        Print

Ngày 13-7, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) cho biết: Kết quả Chương trình quan trắc đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung (gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) sau một năm xảy ra sự cố cho thấy, chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển đã ổn định, bảo đảm cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và khu vực bãi tắm, thể thao dưới nước. Đáng chú ý, các thông số gây ô nhiễm là tổng phenol và sắt đều đã nằm trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, để tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển ven bờ, Bộ TN và MT đề nghị UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế phối hợp Bộ TN và MT giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc về Bộ TN và MT để công bố cho người dân được biết.

PV

Chia sẻ