Quảng Ninh hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ

Chủ Nhật, 01/01/2017, 22:20:38
 Font Size:     |        Print

Từ ngày 1-1-2017, tỉnh Quảng Ninh áp dụng chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các nghiên cứu khoa học, công nghệ được xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: 50 triệu đồng đối với giống cây trồng mới được cấp bằng bảo hộ; 50 triệu đồng đối với mỗi sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ; 30 triệu đồng cho một giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ; 10 triệu đồng đối với một kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ, hỗ trợ nhiều nhất hai kiểu dáng đối với một đơn vị; 10 triệu đồng cho một nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, hỗ trợ nhiều nhất hai nhãn hiệu đối với một đơn vị.

Bên cạnh đó, tỉnh áp dụng mức hỗ trợ 30 triệu đồng đối với mỗi hệ thống cho việc xây dựng và áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; hỗ trợ 30 triệu đồng đối với mỗi giấy chứng nhận sản phẩm cho việc xây dựng và áp dụng hệ thống "Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam" - VietGAP, nhiều nhất hai giấy chứng nhận cho một đơn vị; hỗ trợ 50 triệu đồng đối với mỗi hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế).

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý sản phẩm gắn với địa danh của tỉnh ra nước ngoài sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận hoặc các hình thức khác theo quy định của các nước nhận đơn đăng ký; hỗ trợ các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa; hoạt động tham dự chợ công nghệ và thiết bị, hội chợ thương hiệu... Việc hỗ trợ các hoạt động nêu trên kéo dài đến hết năm 2020. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm của tỉnh.

* Sóc Trăng chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm, chú trọng. Tỉnh có nhiều văn bản về công tác này và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn". Năm 2016, Sóc Trăng đã tổ chức 115 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 2.600 lao động nông thôn, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, lao động nghèo...

Tỉnh cũng mở 30 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn và quản lý dịch hại trên đồng ruộng, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất cho gần 900 học viên. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu là chăn nuôi, canh tác lúa theo tiêu chuẩn GAP, thú y, thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên... Toàn tỉnh hiện có 295 giảng viên dạy nghề, đáp ứng nhu cầu của địa phương; công tác đào tạo nghề thực hiện theo tiêu chí hiệu quả, chất lượng, phù hợp với nhu cầu của người học, tránh lãng phí.

Từ nay đến năm 2020, Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cơ sở dạy nghề và người học nghề; đưa kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp vào chương trình giảng dạy và kiến nghị hỗ trợ vốn vay cho người học; thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác sau dạy nghề...

PV và TTXVN

Chia sẻ