Những kết quả bước đầu trong công tác bảo vệ môi trường ở Hưng Yên

Thứ Hai, 24/12/2018, 01:31:38

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 21-3-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường, quản lý bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh Hưng Yên đã có những chuyển biến tích cực; nhiều mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả được triển khai trên diện rộng, góp phần cải thiện môi trường sống ở tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Chương trình hành động số 51/CTr-UBND, ngày 26-4-2013 về tăng cường, quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường; quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường giai đoạn 2013 - 2020; ban hành chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh; phê duyệt các đề án: nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; nâng cao năng lực quan trắc môi trường tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025...

Công tác thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của các cấp, ngành trong công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Hưng Yên được tăng cường, đẩy mạnh. Các huyện, thành phố đã tổ chức 280 hội nghị, lớp tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho hơn 22 nghìn lượt người; tổ chức hơn 200 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia; phát 24.500 tờ rơi tuyên truyền, 2.800 tài liệu về môi trường và ô nhiễm môi trường. Các tổ chức hội, đoàn thể từ tỉnh đến xã, thôn triển khai và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả. Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên có 1.119 đoạn đường do phụ nữ tự quản "xanh, sạch, đẹp"; 63 câu lạc bộ "phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lông"; 815 chi hội phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình chi hội "xanh - sạch - đẹp"; 23 mô hình "phế liệu sạch"; thành lập năm mô hình "đường, thôn, xóm ba sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ". Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên có phong trào "hàng cây cựu chiến binh tự quản". Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên có 182 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường; bốn mô hình "làng, xã xanh - sạch - đẹp"; xây dựng chi hội 3 không: không có vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng trên đồng ruộng; không đốt rơm rạ sau thu hoạch, thải phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường; không đổ chất thải chưa xử lý ra môi trường...

Tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường thông qua việc thu hút những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm đầu tư vào tỉnh, không tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Thẩm định chặt chẽ báo cáo đánh giá tác động môi trường; rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường, công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, nhất là các dự án phát sinh chất thải lớn. Hạn chế tiếp nhận dự án sản xuất công nghiệp rời lẻ ở ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiến tới không tiếp nhận dự án sản xuất công nghiệp rời lẻ ở ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tăng cường lấy mẫu giám sát môi trường theo kế hoạch đối với các cơ sở phát sinh chất thải lớn, các cơ sở là điểm nóng về ô nhiễm môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường... Qua đó, đã giúp nâng cao nhận thức và ý thức của cấp ủy, chính quyền, người dân, tổ chức kinh tế, xã hội trong công tác bảo vệ môi trường ở các khu vực, lĩnh vực và đã đạt những kết quả tích cực.

Khu vực nông thôn và sản xuất nông nghiệp, có khoảng 65% số hộ, trang trại chăn nuôi xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi bằng đệm lót sinh học, hầm bi-ô-ga. Các thôn xây, lắp đặt 725 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng, góp phần giảm ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn. Hơn 67% lượng chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý; khoảng 23,26% số hộ gia đình tham gia phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn; 100% số thôn, khu dân cư thành lập tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải. Các huyện Văn Giang, Phù Cừ, Kim Ðộng thành lập một số hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và môi trường thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày. Ðồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên phối hợp một số địa phương triển khai mô hình xử lý nước thải tại hộ, một số khu, cụm dân cư, trang trại chăn nuôi; xây dựng lò đốt rác thải...

Khu vực đô thị, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoảng 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng mới đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường; 90% lượng chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy. Ba khu công nghiệp gồm: Phố Nối A, Dệt may, Thăng Long II đi vào hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung bảo đảm đủ công suất tiếp nhận nước thải của các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp. Có 20% số khu đô thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu; 89% lượng chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý; 94% số cư dân thành thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 100% các đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xây dựng được khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, các điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. Có ba công trình thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư được đầu tư, vận hành tại các xã Toàn Thắng, Kim Ðộng và thị trấn Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ); thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi). Ở TP Hưng Yên đang triển khai đầu tư xây dựng dự án Mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải thành phố công suất 6.300 m3/ngày đêm, dự kiến đến năm 2020 đưa vào vận hành. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đang triển khai mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ, cụm hộ gia đình vùng nông thôn làm cơ sở nhân rộng trên toàn tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm ở bốn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QÐ-TTg ngày 22-4-2003 của Thủ tướng Chính phủ, còn hai cơ sở làng nghề tái chế nhựa Minh Khai (thị trấn Như Quỳnh) và làng nghề tái chế chì thôn Ðông Mai (xã Chỉ Ðạo) đang tích cực thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường... Hằng năm, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên rà soát, lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường báo cáo UBND tỉnh quyết định, yêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục; năm 2013 có sáu cơ sở, năm 2014 có 18 cơ sở, năm 2016 có chín cơ sở gây ô nhiễm môi trường, 11 cơ sở y tế và năm bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; năm 2017 có 13 cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, môi trường ở tỉnh Hưng Yên đã có những bước cải thiệt rõ nét, phong trào làm vệ sinh môi trường ngày cuối tuần phát triển rộng khắp ở nhiều phố, thôn, xóm; nhiều tuyến đường hoa được hình thành; hơn 70% số xã đạt tiêu chí về môi trường; huyện Mỹ Hào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đã góp phần tạo nên cảnh quan sạch, đẹp ở nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên.

PHẠM HÀ