Ðến năm 2030, làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh viễn thám

Thứ Hai, 18/02/2019, 01:13:11

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Theo đó, đến năm 2030, sẽ làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh viễn thám, hệ thống trạm thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, hệ thống chụp ảnh bề mặt Trái Ðất từ các thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu; xây dựng hệ thống trạm thu, hệ thống xử lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ðồng thời, ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, mở rộng hợp tác quốc tế về viễn thám,... Mục tiêu là đầu tư chế tạo vệ tinh viễn thám quang học độ phân giải siêu cao, ra-đa độ phân giải siêu cao, siêu phổ và chùm vệ tinh viễn thám nhỏ; đầu tư phần cứng, phần mềm viễn thám phục vụ cập nhật, chia sẻ, khai thác dữ liệu viễn thám,...

PV