Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, chiều 19-10, tại Trụ sở T.Ư Ðảng (Hà Nội), tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16, ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (Nghị quyết 16); về kiến nghị một số cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.