Ðổi mới hoạt động của các tổ chức Ðảng tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Thứ Hai, 19/06/2017, 14:56:47
 Font Size:     |        Print
 

Tổng công ty thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng xóa bỏ các hình thức hành chính hóa, thu hút người tâm huyết tham gia công tác Ðảng. Trong ảnh: Ðường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do TEDI tham gia thiết kế. Ảnh: Minh Sơn

Mô hình hoạt động thay đổi, vốn nhà nước chỉ còn dưới 50%, thậm chí không còn, tuy nhiên nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức Ðảng tại những doanh nghiệp (DN) này gần như không thay đổi, dẫn đến, kém hiệu quả. Ðó là thực tế buồn của không ít tổ chức Ðảng tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa hiện nay, đòi hỏi sớm có giải pháp cụ thể để khẳng định được vai trò của Ðảng trong các loại hình doanh nghiệp mới.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Ðức Bảo cho biết, thành phố hiện có gần 300 nghìn DN đang hoạt động, trong đó có 1.110 tổ chức cơ sở đảng với 52.802 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy đảng trong DN đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; xây dựng và thực hiện tốt các mối quan hệ với Hội đồng quản trị (HÐQT), ban lãnh đạo DN và cấp ủy địa phương, cùng DN vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, đồng chí Vũ Ðức Bảo cũng thẳng thắn đánh giá, qua khảo sát, công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp còn có những hạn chế. Ðó là mô hình tổ chức đảng trong DN còn nhiều bất cập, tồn tại nhiều mô hình tổ chức khác nhau như: đảng bộ cơ quan, đảng bộ cơ quan mở rộng, đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ toàn DN. Nhiều DN thành viên có cùng cấp bộ đảng với tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Còn có cấp ủy trong DN vốn nhà nước dưới 50%, thậm chí DN không còn vốn nhà nước, nhưng không theo kịp tình hình, chậm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cho nên vai trò lãnh đạo có phần suy giảm. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo cấp ủy trong DN phần lớn là các đồng chí lãnh đạo DN, do kiêm nhiệm nhiều việc, cho nên có lúc, có nơi, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng lẫn với công tác chuyên môn.

"Những hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng trong DN. Hiệu quả kinh doanh, sản xuất của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh không cao. Hiệu lực quản lý Nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước vẫn còn bất cập, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ", Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Tại hội thảo chuyên đề "Ðổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Ðảng trong các doanh nghiệp" được Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp Ban Tổ chức Ðảng ủy Khối các DN Trung ương tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhiều lãnh đạo cấp ủy kiêm lãnh đạo các DN đã trực tiếp tham gia ý kiến về những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của tổ chức Ðảng tại DN sau cổ phần hóa.

Là một mô hình tổ chức Ðảng trong DN chuyển đổi thành công sau khi cổ phần hóa, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) trực thuộc Ðảng bộ quận Ðống Ða có cách làm rất đáng chú ý. Bí thư Ðảng ủy, Tổng Giám đốc Phạm Hữu Sơn cho biết, Ðảng bộ Tổng công ty đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng xóa bỏ các hình thức hành chính hóa. Không chỉ thu hút người tâm huyết với công tác Ðảng tham gia cấp ủy, Ðảng bộ đã đề ra các quy chế, quy định để gắn quyền lợi với trách nhiệm, tạo hứng thú cho người làm công tác Ðảng. Theo đồng chí Phạm Hữu Sơn, để tổ chức Ðảng trong DN hoạt động tốt, cần xây dựng cho được quy chế phối hợp giữa Ðảng ủy, HÐQT và ban giám đốc. "Ðể có một mô hình chung về tổ chức Ðảng trong DN là rất khó. Trung ương chỉ nên xây dựng khung tiêu chí làm cơ sở để xây dựng tổ chức Ðảng phù hợp với từng DN cụ thể", đồng chí Phạm Hữu Sơn nói.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu của các DN khẳng định, việc xây dựng tổ chức Ðảng theo mô hình của ngành, toàn tập đoàn hay công ty mẹ là phù hợp và cần bảo đảm sự đồng bộ giữa tổ chức Ðảng với chính quyền, đoàn thể trong DN. Ðối với một số trường hợp đặc thù, các công ty sinh hoạt Ðảng tại địa phương thì cần phải trực thuộc cấp tỉnh ủy, thành ủy, không nên để trực thuộc cấp huyện như hiện nay. Tại địa phương, các DN cho rằng nên thống nhất một đầu mối tổ chức Ðảng ủy Khối DN, không nên để nhiều đầu mối. Một số ý kiến khác đề nghị Trung ương nên xây dựng một mô hình mẫu tổ chức Ðảng trong DN; quy chế phối hợp mẫu giữa Ðảng ủy với HÐQT, ban Giám đốc các DN, đồng thời có cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp này.

Rõ ràng, bên cạnh sự chủ động đổi mới, các tổ chức Ðảng tại các DN sau cổ phần hóa đang rất cần những quy định, hướng dẫn cụ thể hơn để khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.

KHẢI HƯNG

Chia sẻ