Xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội (Tiếp theo kỳ trước) (*)

Thứ Hai, 14/05/2018, 14:39:05
 Font Size:     |        Print
 

Một đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: DUY TIẾN

Bài 2: Tăng phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của bộ máy chính quyền - đó là những nội dung quan trọng mà muốn thực hiện được, bên cạnh sự nỗ lực của thành phố cũng cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan Trung ương để việc triển khai Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại Hà Nội phát huy hiệu quả.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội…, trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ máy chính quyền các cấp đã bộc lộ một số hạn chế, bất hợp lý về phân định nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động, cơ chế điều hành, chính sách phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực. Thực tế đó đòi hỏi cần có những nghiên cứu, trao đổi và thống nhất trong nhận thức về những vấn đề mang tính lý luận, cũng như thực tiễn đối với mô hình tổ chức, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của CQĐT ở Hà Nội, đáp ứng yêu cầu bối cảnh tình hình mới.

Tại hội thảo về “Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội giữa chính quyền Trung ương với chính quyền TP Hà Nội; giữa các cấp chính quyền của thành phố trong điều kiện thí điểm mô hình CQĐT và xây dựng đô thị thông minh” do Thành ủy Hà Nội tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học đã đánh giá kết quả đạt được trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, tài chính - ngân sách, quy hoạch, xây dựng, đất đai, văn hóa - xã hội của chính quyền TP Hà Nội trong thời gian qua; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế. Các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nêu trên phù hợp với định hướng xây dựng CQĐT Hà Nội theo hướng đô thị thông minh.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, trong mô hình CQĐT, cốt lõi là phải phân cấp, phân quyền mạnh để nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Nguyên tắc nữa là việc nào có thể xã hội hóa hoặc chuyển giao cho người dân tự quản, tự tổ chức thực hiện tốt hơn, thì chính quyền nên chuyển giao cho các tổ chức xã hội làm.

Tại hội thảo, các ý kiến cũng tập trung đánh giá thực trạng phân cấp giữa Chính phủ, bộ, ngành với chính quyền TP Hà Nội, nhất là trong các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư; tài chính - ngân sách; quản lý đất đai, tổ chức bộ máy; quản lý đô thị; văn hóa - xã hội… Đối với từng lĩnh vực, hội thảo đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, cũng như những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước đối với thành phố hiện nay.

Các đại biểu nêu rõ, Đề án cần xác định những nhiệm vụ nào, cơ quan nào làm tốt thì tiếp tục phát huy; trong thực hiện dịch vụ công thì Nhà nước nên làm gì và doanh nghiệp, người dân làm gì. Đồng thời cần có phân cấp, phân quyền rõ, trong đó đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của bộ máy chính quyền. Ngoài ra, các đại biểu đóng góp cụ thể về thành phố thông minh với các tiêu chí, ứng dụng, dịch vụ, giai đoạn cụ thể... Hội thảo cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị về việc đẩy mạnh phân cấp trong từng nhiệm vụ cụ thể, từ Chính phủ, bộ, ngành cho thành phố Hà Nội. Các cơ quan Trung ương cần có cơ chế, chính sách phân cấp đặc thù đối với TP Hà Nội, nhất là đối với các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư; tài chính - ngân sách; đất đai; tổ chức bộ máy…, kèm theo đó là những điều kiện cụ thể để bảo đảm thành phố triển khai thực hiện những nhiệm vụ này, tạo điều kiện cho chính quyền thành phố chỉ đạo, điều hành nhanh nhạy, kịp thời, xuyên suốt, để xây dựng và thực hiện thành công Đề án thí điểm mô hình CQĐT.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, với đặc thù là một thành phố lớn, mật độ dân số cao, các vấn đề quản lý nhà nước có những đặc thù riêng, đòi hỏi Hà Nội phải có những cơ chế, chính sách để bảo đảm việc quản lý và cung ứng dịch vụ công cho người dân được thật sự hiệu lực, hiệu quả. Về vấn đề phân cấp, phân quyền, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, việc phân cấp quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực nói chung, phải phản ánh đầy đủ những đặc thù và yêu cầu đối với ngành, lĩnh vực. Ngoài ra, còn phù hợp đặc điểm của đơn vị hành chính - lãnh thổ. Thực tế, thời gian vừa qua, Hà Nội cũng đã thực hiện thí điểm một số lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực phân cấp mạnh hơn, nhưng cũng có những lĩnh vực thu về một mối quản lý. Chẳng hạn, về quản lý cây xanh, trước phân cấp cho các quận, huyện, nay thu về một đầu mối quản lý là Công ty Công viên cây xanh, qua đó phát huy hiệu quả cao, tránh tình trạng mỗi quận, huyện trồng một loại cây. Hay với việc quản lý biển quảng cáo, trước năm đơn vị cùng quản lý, giờ toàn bộ quy hoạch về quảng cáo chỉ còn một đầu mối quản lý là Sở Văn hóa và Thể thao.

Cùng với đó, có những lĩnh vực thành phố đã phân cấp rất mạnh mẽ. Chẳng hạn, Thanh tra Xây dựng, trước chỉ tập trung một đầu mối ở cấp thành phố nay phân về các quận, huyện; công tác đấu giá đất cũng đã phân cấp cho các quận, huyện tự tổ chức; giải phóng mặt bằng cũng vậy…

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội thảo này, TP Hà Nội sẽ tiếp thu để phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện nội dung Đề án thí điểm mô hình CQĐT của Hà Nội trong thời gian tới.

(Còn nữa)

------------------

(*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 11-5-2018.

KHẢI HƯNG

Chia sẻ