Chủ động, kiên quyết hơn trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 09/04/2018, 13:59:26
 Font Size:     |        Print
 

Số xe công sau thí điểm khoán kinh phí tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội được bàn giao, sắp xếp theo quy định.

Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, TP Hà Nội không chỉ mạnh tay kiên quyết xử lý các sai phạm, mà còn chủ động giải pháp để phòng ngừa hiệu quả hơn những sai phạm xảy ra trong lĩnh vực này.

Công khai, minh bạch hơn

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian qua, các cơ quan chức năng của quận đã tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như: công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài chính... kết hợp với kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Bên cạnh đó, quận cũng chú trọng công tác quản lý cán bộ, công chức; thực hiện kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong năm 2017, quận đã tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ và việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức tại 20 đơn vị trực thuộc. Đồng thời rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc, thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần tự giác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong giao tiếp ứng xử với người dân và doanh nghiệp.

Tại huyện Thường Tín, từ giữa năm 2017, UBND huyện Thường Tín ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện. Người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn phải gương mẫu, quyết liệt, phát huy vai trò, trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao; chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. Lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên hằng năm; có chế tài xử lý người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Đại diện UBND huyện cho biết, cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, huyện sẽ chú trọng số hóa một số nội dung quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu như: công tác tài chính, đất đai, tài nguyên - môi trường, quy hoạch, đầu tư xây dựng, thuế..., nhằm phục vụ nhanh chóng, thuận tiện, giảm tối đa sự tiếp xúc của cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ đối với tổ chức, doanh nghiệp và công dân, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu tạo cơ hội tham nhũng, tiêu cực.

Chọn trọng tâm, trọng điểm

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, thành phố cũng chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, Hà Nội chọn những lĩnh vực nhạy cảm như công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở, đất đai, tài sản của Nhà nước; quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường để kiểm tra, giám sát thường xuyên. Riêng quý I năm 2018, đã có hơn 1.000 tổ chức, đơn vị triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động”.

Cùng với đó, thành phố kiên quyết xử lý các vi phạm, chuyển ngay sang cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật kinh tế, tham nhũng. Các đơn vị của Công an thành phố đã thụ lý điều tra 25 vụ, 26 bị can; có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố tám vụ, 20 bị can; tài sản thiệt hại khoảng hơn 3.600 m2 và hơn 3,2 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, Ban Nội chính Thành ủy đánh giá, công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng còn hạn chế, chưa kịp thời. Số vụ việc, vụ án được phát hiện, khởi tố, xét xử chưa nhiều, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nơi, có lúc còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân còn hạn chế. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại một số cơ quan, tổ chức, nhất là tự phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan tổ chức, đơn vị còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để khắc phục các hạn chế, thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng chín tháng cuối năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu: Các cơ quan Nội chính phải tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các quận, huyện, thị ủy, các cấp ủy trực thuộc, các sở, ngành thành phố phải xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống, tham nhũng, lãng phí của địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung chỉ ra những khâu yếu, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, khiếu kiện, để có giải pháp phòng ngừa có hiệu quả; xác định những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nhất là những lĩnh vực: công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, thuế, sử dụng tài sản công.

KHẢI HƯNG

Chia sẻ