Tập huấn quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư cho cán bộ chủ chốt xã, phường

Thứ Năm, 11/01/2018, 13:57:45
 Font Size:     |        Print
 

Người dân đến làm việc tại trụ sở tiếp công dân quận Bắc Từ Liêm.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội" vừa ban hành Kế hoạch số 13-KH/BCĐ, yêu cầu các quận, huyện, thị, các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát báo cáo các vụ việc khiếu kiện kéo dài; tích cực chủ động giải quyết, tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý với Ban Chỉ đạo. Từ đó, Ban Chỉ đạo xem xét cho định hướng xử lý, giải quyết.

Trong quý I-2018, Ban Nội chính Thành ủy sẽ tổ chức tập huấn hai quy trình tiếp công dân, đảng viên, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KNTC) tới Bí thư, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Trong quý II-2018, tập trung kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại một số quận, huyện, thị, sở, ban, ngành có đơn thư KNTC phức tạp, công dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp. Vào tháng thứ ba của mỗi quý, Ban Chỉ đạo, tổ công tác sẽ tiến hành họp rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo giao Thanh tra thành phố phối hợp Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu xử lý đơn thư KNTC trên mạng nội bộ thành phố”.

Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC phát sinh ngay tại địa phương, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU.

PV

Chia sẻ