Nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả

Thứ Năm, 04/01/2018, 14:33:47
 Font Size:     |        Print
 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua cho đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Ảnh: TRUNG ANH

Nắm chắc tình hình cán bộ, chủ động phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy những cán bộ đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài; quan tâm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm... là những yêu cầu đối với ngành Tổ chức Xây dựng Đảng Thủ đô để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2018.

Chọn trọng tâm, trọng điểm

Trong năm 2017, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai hoàn thành tốt công việc, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ, trong đó, có không ít nhiệm vụ khó. Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức cho biết, nhiều nội dung bước đầu triển khai thực hiện nhận được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, như: Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đây là những căn cứ quan trọng, có tính định lượng cụ thể để lựa chọn, bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Tại các Đảng bộ trực thuộc, công tác xây dựng Đảng được triển khai theo trọng tâm, trọng điểm. Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng cho biết: Để đổi mới công tác đánh giá, khắc phục tình trạng đánh giá không đúng thực chất, Quận ủy Tây Hồ xây dựng tiêu chí thang điểm cụ thể cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm cơ sở quan trọng để xem xét. Nhờ đó, chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Còn tại huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lê Văn Sơn cho biết, việc thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, huyện đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu đề ra, từng bước ổn định tình hình tại cơ sở.

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đề ra bảy nhóm giải pháp, trong đó, cấp ủy đảng cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, từng bước nâng cao vai trò của tổ chức đảng, thông qua đóng góp cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy, góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, phát huy vai trò các đoàn thể cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...

Tìm cán bộ có đức, có tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tổ chức Thành ủy cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 để tập trung khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới. Đó là việc theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở có lúc còn chưa sâu sát; việc báo cáo, phản ánh, vướng mắc ở cơ sở của một số đơn vị còn chậm, chưa chính xác; việc hướng dẫn cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc có lúc chưa được rõ ràng, hiệu quả. Tính chủ động nghiên cứu, giải quyết công việc của một số đơn vị, một số cán bộ, công chức có việc còn chưa cao.

Đồng tình với đánh giá, nhận định này, khi giao nhiệm vụ năm 2018 cho ngành Tổ chức Xây dựng Đảng Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố nhấn mạnh, Ban Tổ chức Thành ủy cần tham mưu cho Ban Thường vụ, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Thành ủy chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 15. Trong đó, cần giải quyết cơ bản 118 vụ việc dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp trên địa bàn xã, phường, thị trấn còn tồn đọng; thường xuyên tiến hành rà soát đánh giá tình hình và củng cố tổ chức cơ sở đảng.

Cùng với việc tham mưu thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Ban Tổ chức các cấp phải tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn kết chặt chẽ với nội dung chủ đề năm công tác 2018 của thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Bí thư Thành ủy yêu cầu: “Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức các cấp ủy phải nắm chắc tình hình cán bộ, chủ động phát hiện, giới thiệu cho ban thường vụ cấp ủy những cán bộ đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài; quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc từ công việc mà bố trí cán bộ, quan tâm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm”.

KHẢI HƯNG

Chia sẻ