450 đại biểu tham dự Ðại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội

Thứ Năm, 12/10/2017, 13:20:02
 Font Size:     |        Print

Từ ngày 18 đến 20-10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ðại hội đại biểu Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên Thủ đô với sự tham dự của 450 đại biểu, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 700 nghìn đoàn viên trên địa bàn.

Ðại hội lần này có chủ đề "Nâng cao chất lượng công tác Ðoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại" và khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển". Hai khâu đột phá của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên và Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh; cùng mười chỉ tiêu cơ bản, mười chương trình, đề án; tám nhiệm vụ, giải pháp; bốn phong trào; ba chương trình hành động triển khai trong toàn Ðoàn.

Ðại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2012 - 2017; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Ðoàn thanh niên TP Hà Nội khóa 15, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XI và góp ý kiến sửa đổi Ðiều lệ Ðoàn; bầu Ban Chấp hành Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu đoàn đại biểu dự Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022…

Trong khuôn khổ Ðại hội sẽ diễn ra các buổi thảo luận về các chủ đề "Thanh niên Thủ đô - khởi nghiệp sáng tạo"; "Tuổi trẻ Thủ đô với phong trào Tôi yêu Hà Nội"; "Phong trào thanh niên tình nguyện Thủ đô với nhiệm vụ chính trị của thành phố"; "Thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh"; "Công chức trẻ Thủ đô liêm khiết, bản lĩnh, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ"...

PV

Chia sẻ