Đưa hoạt động quảng cáo vào nền nếp

Thứ Năm, 03/08/2017, 14:57:35
 Font Size:     |        Print

Sau những chiến dịch xử lý, nạn quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định pháp luật lại xuất hiện, gây bức xúc cho người dân. Những tấm biển, băng-rôn quảng cáo không phép, sai phép tùy tiện được dựng, treo ở nhiều vị trí trên những tuyến phố, điểm giao cắt đường phố Hà Nội. Những quảng cáo bằng tờ rơi, thông tin trên giấy khổ A4 dán khắp mọi nơi, ngõ ngách, trên tường, hàng rào, cột điện, bốt điện, dây cáp... gây mất mỹ quan đô thị, nhất là ở những nơi có nhiều hoạt động du lịch, khách nước ngoài tham quan, đồng thời ảnh hưởng tầm nhìn, cản trở giao thông công cộng. Tình trạng vi phạm của hoạt động quảng cáo liên tục tiếp diễn cho thấy những bất cập của công tác quản lý nhà nước, thiếu cơ chế quản lý đồng bộ hiệu lực, hiệu quả.

Ngày 9-5-2017, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Trong đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng; chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên biển quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân; xây dựng (bố trí) các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Quán triệt, triển khai Chỉ thị này, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch thực hiện, yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh kịp thời những bất cập phát sinh từ thực tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tái vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Sở Văn hóa và Thể thao tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo; tập huấn về nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. Chủ trì rà soát, báo cáo, đề xuất UBND thành phố ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát hệ thống bảng quảng cáo, biển hiệu hiện có, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp. Triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2020, định hướng đến năm 2050, sau khi UBND thành phố phê duyệt.

Cùng với việc thực hiện tốt kế hoạch của thành phố, để hoạt động quảng cáo thực hiện đúng pháp luật, bảo đảm tính khoa học, hiệu quả, mỹ quan đô thị, công tác quy hoạch, thực hiện theo quy hoạch quảng cáo phải được quan tâm, coi trọng, tiến hành kịp thời, làm cốt lõi, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quản lý. Trên cơ sở các hoạt động quảng cáo ngoài trời, quy định của pháp luật, quy hoạch quảng cáo, thành phố cần phân loại các hoạt động, loại hình quảng cáo theo những tiêu chí phù hợp để phân công, phân cấp, phân quyền quản lý cho các cấp, sở, ngành và xác định trách nhiệm khi xảy ra vi phạm. Chính quyền phường là cơ quan có trách nhiệm đầu tiên trong việc phát hiện, xử lý vi phạm quảng cáo theo thẩm quyền, kịp thời thông tin, báo cáo phối hợp các cơ quan khác xử lý với thẩm quyền cao hơn tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của ngành văn hóa - thể thao, những ngành liên quan đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời phải được phối hợp, duy trì thường xuyên. Thực tế, không ít trường hợp lắp đặt biển quảng cáo vi phạm quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, lối thoát hiểm, có trường hợp đã xảy ra sự cố cháy lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

AN VŨ

Chia sẻ