Chấn chỉnh ý thức tác phong của cán bộ, công chức

Thứ Hai, 31/07/2017, 13:43:55
 Font Size:     |        Print

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) các sở, ngành, quận, huyện.

Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chấm điểm CCHC với các đơn vị trực thuộc nhằm giúp các cơ quan, đơn vị biết được mặt mạnh, mặt yếu trong công tác CCHC, từ đó điều chỉnh, nâng cao chất lượng CCHC. Theo đó, chỉ số CCHC với các sở, cơ quan ngang sở gồm chín lĩnh vực, 36 tiêu chí, 103 tiêu chí thành phần. Chỉ số CCHC với các quận, huyện, thị xã là chín lĩnh vực, 39 tiêu chí, 119 tiêu chí thành phần. Kết quả, chỉ số CCHC năm 2016 của Sở Tài chính cao nhất trong khối các sở, cơ quan ngang sở. Các đơn vị có chỉ số thấp gồm có: Sở Ngoại vụ; Thanh tra thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao; xếp cuối là Ban Dân tộc thành phố. Trong 30 quận, huyện, thị xã, quận Long Biên là đơn vị dẫn đầu, còn huyện Phú Xuyên xếp cuối bảng về chỉ số CCHC.

Bảy tháng đầu năm nay, công tác CCHC của thành phố đạt kết quả khá toàn diện. Thành phố đã ban hành 22 Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC). Các Quyết định công bố đều được ban hành đúng quy trình theo quy định. Tính đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.839. Thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và cơ quan ngang sở. Sau sắp xếp, giảm 46 phòng, giảm 142 trưởng phòng, phó trưởng phòng. Thành phố thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã. Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng in-tơ-nét và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% số xã, phường có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư.

Mặc dù những kết quả nêu trên là rất đáng ghi nhận, nhưng rõ ràng, trên thực tế, qua cuộc tiếp xúc, làm việc hằng ngày, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp vẫn bức xúc vì tình trạng một số cán bộ, công chức cơ quan hành chính có biểu hiện vô cảm, hành dân. Tại hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính các sở, ngành, quận, huyện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thẳng thắn "điểm mặt" một số đơn vị còn gây phiền hà cho cơ sở, doanh nghiệp, người dân và yêu cầu thay thế lãnh đạo các đơn vị nếu để tình trạng này kéo dài. Quan trọng nhất với công tác CCHC hiện nay là phải chấn chỉnh tư thế, tác phong cán bộ, công chức giải quyết TTHC, những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Các đơn vị cần chấn chỉnh, thay đổi tư duy phục vụ nhân dân theo tinh thần đúng, đủ quy trình và phải nhanh. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện hằng tháng tổ chức các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất để phát hiện sai sót, xử lý ngay các cán bộ làm chưa tốt. Tất cả đơn vị phải rà soát lại toàn bộ quy trình, quy chế, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Các đơn vị phải mạnh dạn cắt bỏ thủ tục không cần thiết, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh và thuận tiện nhất với mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

HẢI CHI

Chia sẻ