Ứng xử văn hóa với môi trường

Thứ Hai, 03/07/2017, 14:55:39
 Font Size:     |        Print

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch bảo vệ, cải tạo môi trường.

Nhiều dự án áp dụng công nghệ tiên tiến đã được triển khai trong lĩnh vực xử lý nước thải, chất thải y tế, chất thải làng nghề; cải tạo, nạo vét, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các hồ trên địa bàn. Phong trào bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia. Ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao… Tuy nhiên, kết quả đạt được trong công tác này còn hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường nước, không khí chưa được kiểm soát chặt chẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và hệ sinh thái của Thủ đô. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, công trình chưa được quan tâm. Việc xử lý nước thải, rác thải tại một số khu công nghiệp, khu đô thị và khu vực nông thôn, làng nghề chưa hiệu quả. Rác thải, phế thải đô thị vẫn bị đổ không đúng nơi quy định; các dự án đầu tư xử lý rác thải chậm tiến độ...

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên là do thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, chịu áp lực gia tăng dân số, phương tiện giao thông rất lớn. Hạ tầng đô thị quá tải, chắp vá, thiếu đồng bộ. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, thậm chí còn xem nhẹ, buông lỏng trách nhiệm và thiếu kiên quyết trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo về bảo vệ môi trường. Việc phát hiện các hành vi vi phạm chậm trễ, việc xử lý các sai phạm trong bảo vệ môi trường chưa nghiêm. Nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hạn chế, chưa thu hút, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Thành ủy Hà Nội vừa có Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của các cấp, các ngành; trách nhiệm của toàn xã hội và mỗi công dân Thủ đô. Từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể về bảo vệ môi trường. Nghị quyết đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, gồm bảo vệ môi trường nước mặt và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước, quản lý các nguồn xả thải; quản lý hiệu quả chất thải rắn, đặc biệt là các chất thải nguy hại; giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn.

Bảo vệ môi trường không phải là công việc mới lạ, đã thực hiện nhiều năm. Vì thế, để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, tạo sự thay đổi nhanh chóng, tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, thành phố cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; phân công rõ nhiệm vụ, rõ người; quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, người đứng đầu đơn vị trong việc để xảy ra các vi phạm pháp luật về môi trường. Tập trung nguồn lực đầu tư, trước mắt là thực hiện dứt điểm các dự án cải tạo sông hồ, kết hợp chỉnh trang cảnh quan đô thị. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực dịch vụ môi trường, đầu tư các công nghệ sạch trong sản xuất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ứng xử với môi trường bằng văn hóa, góp phần tạo dựng những hình ảnh đẹp, việc làm thiết thực, ý nghĩa để Hà Nội thật sự là Thủ đô xanh – sạch – đẹp.

NGỌC ANH

Chia sẻ