Tăng tính tự chủ của các đơn vị công lập

Thứ Ba, 06/06/2017, 00:35:47
 Font Size:     |        Print
 

Ba phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được cơ cấu tổ chức lại thành một phòng, tập trung một đầu mối bảo đảm cho việc nắm bắt thông tin và xử lý nghiệp vụ kịp thời.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời từng bước đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các đơn vị này. Qua đó, giúp giảm số lượng đầu mối, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách và tăng hiệu quả hoạt động.

Tinh giản bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, TP Hà Nội đã sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 xuống 96 đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ tương tự nhau được sáp nhập vào một đầu mối. Đơn cử như, sáp nhập thêm Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (trực thuộc Sở Ngoại vụ) và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội. Tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Quỹ Phát triển đất thành phố và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Sáp nhập Trung tâm văn hóa, Trung tâm thể dục - thể thao và Đài Phát thanh các quận, huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; Trung tâm Sát hạch lái xe (thuộc Sở Giao thông vận tải) hợp nhất vào Tổng công ty Vận tải. Tới đây, Nhà khách Văn phòng UBND thành phố cũng sẽ sáp nhập với Tổng công ty Du lịch Hà Nội… Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã làm bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, đúng quy định và phù hợp thực tiễn trong việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao, không để xảy ra khiếu nại. Thành phố lựa chọn những người có năng lực để tiếp tục bổ nhiệm. Những người còn lại cho giữ nguyên mức lương trong 24 tháng, những trường hợp tự nguyện xin về hưu trước sẽ được hỗ trợ... Việc sáp nhập đã giúp giảm 231 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. "Sau khi sắp xếp các đơn vị này, Hà Nội dư ra khoảng 100 thửa đất. Nếu các cơ quan được sắp xếp là đơn vị hành chính cần thì thành phố sẽ giao lại đất. Nếu không, thành phố sẽ đấu giá để thu ngân sách" - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập còn giúp thành phố giảm chi thường xuyên. Năm 2015, chi thường xuyên chiếm tới 58% tổng chi ngân sách thành phố, đến năm 2016 đã giảm xuống còn 53,3%. Hà Nội đặt mục tiêu, trong 5 năm tới sẽ kéo giảm chi thường xuyên xuống 10%, tới năm 2020 giảm được 10% tổng biên chế.

Tự chủ tài chính

Cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, TP Hà Nội cũng đặt mục tiêu nâng cao tính tự chủ tài chính trong hoạt động của các đơn vị này. Năm 2016, thành phố có 2.596 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ tài chính, tăng 82 đơn vị so với năm 2011, trong đó có 70 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (tăng 15 đơn vị); 1.353 đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên (tăng 113 đơn vị); số đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 1.173 (tăng 33 đơn vị). Số thu của các đơn vị sự nghiệp công lập của Hà Nội đã bù đắp được 40% nhu cầu chi thường xuyên.

Năm 2017, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc chuyển đổi mô hình tự chủ tài chính đối với năm đơn vị gồm: Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tạp chí Giáo dục Thủ đô. Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. Từng bước triển khai tính đúng, tính đủ các chi phí trong giá dịch vụ sự nghiệp công, xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ... nhằm bảo đảm các đơn vị có thể tự chủ hoàn toàn, bảo đảm hiệu quả. Hà Nội sẽ chuyển mô hình các đơn vị công lập thành doanh nghiệp, Nhà nước chỉ quản lý về cơ chế và chính sách.

Thực tế, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước. Hầu hết các đơn vị này có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, dẫn đến nhiều hạn chế trong việc khai thác cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển. Đơn cử, Hà Nội hiện có 572 trạm y tế xã, phường với gần 6.000 biên chế; trong khi nhiều bệnh viện lớn của Trung ương đóng trên địa bàn. Vì vậy, người dân hầu như không tới các trạm y tế để khám, chữa bệnh. Do đó, có thể xem xét, chuyển đổi mô hình hoạt động các trạm y tế cho tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Trong cuộc làm việc với TP Hà Nội về quản lý các đơn vị sự nghiệp công, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc thực hiện tự chủ về tài chính là bước quan trọng để thực hiện tự chủ biên chế và nhân sự. Tuy nhiên, công tác này không dễ thực hiện khi liên quan tới việc thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công và các vấn đề để bảo đảm các yếu tố kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Số lượng người trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng tăng. Hiện, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cao gấp bảy, tám lần số lượng công chức, chiếm tới 67% chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Do đó, Hà Nội cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp công. Tiếp tục tinh giản biên chế, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện cho các đơn vị này cả về tài chính, thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Nguyên Trang

Chia sẻ