Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ích

Thứ Hai, 17/04/2017, 21:25:37
 Font Size:     |        Print
 

Xe nâng cắt tỉa cây xanh giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí. Ảnh: DUY LINH

Thời gian gần đây, thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới rõ nét trong việc cung ứng dịch vụ công ích. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành sản phẩm, giảm kinh phí duy trì, tiết kiệm ngân sách. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai đã phát sinh một số bất cập cần tháo gỡ.

Bài 1 :Điều chỉnh hình thức cung ứng dịch vụ công ích

Nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ích, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã áp dụng rộng rãi hình thức đấu thầu thay vì cơ chế đặt hàng các doanh nghiệp Nhà nước như trước kia. Cách làm này bước đầu giúp tăng tính minh bạch, sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích, tiết kiệm chi cho ngân sách thành phố.

Tăng cường cơ giới hóa

Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội hiện là đơn vị dẫn đầu thành phố về việc áp dụng cơ giới hóa trong thực hiện các dịch vụ công ích. Tổng Giám đốc Công ty Vũ Kiên Trung cho biết, từ năm 2016, công ty đã được trang bị 12 xe nâng có thể cắt cành cây ở độ cao 32m, năm xe cẩu tự hành, bốn máy nghiền cành cây các loại để tạo mùn sau quá trình cắt sửa cây... Nhờ đó, công tác cắt, tỉa cây xanh có bước tiến mới, được thực hiện khoa học hơn. Chỉ tính riêng năm 2016, công ty đã cắt, sửa gần 50 nghìn cây xanh, gấp từ 10 đến 15 lần số cây được cắt tỉa những năm trước. Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đánh giá: Việc tăng cường cơ giới hóa, điều chỉnh quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đã tiết giảm chi phí ngân sách, đáp ứng chất lượng sản phẩm theo tiêu chí mới của thành phố. Cùng với đó, việc giảm đến mức thấp nhất đầu mối trong công tác quản lý, duy trì, chăm sóc, cắt tỉa, trồng mới cây xanh đã tạo hiệu quả đồng bộ trong việc quản lý, triển khai.

Tương tự, tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, việc cơ giới hóa trong thu gom, xử lý rác thải cũng được đẩy mạnh. Công ty đã tiến hành thay xe gom, trang bị thêm hàng chục xe quét hút đường. Tại bốn quận nội thành (trước đây), chất lượng vệ sinh môi trường đã được nâng cao khi đơn vị triển khai cơ giới hóa trong việc quét đường, quét hè. Nhờ vậy, đến nay đơn vị đã giảm được 287 điểm cẩu, 261 xe gom, tiết kiệm nhân công và chi phí sản xuất, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Rà soát quy trình, tiết kiệm kinh phí

Trước đây, trung bình mỗinăm ngân sách thành phố chi khoảng 4.000 tỷ đồng cho các dịch vụ công ích như thu gom, vận chuyển rác thải, duy trì hệ thống công viên, cây xanh, thoát nước và xử lý nước thải đô thị… Nhưng trong đó, chỉ có 3,8% giá trị đầu tư cho dịch vụ công ích được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu, còn lại vẫn thực hiện theo hình thức đặt hàng.

Thực hiện Nghị định 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, đến nay, thành phố đã triển khai đấu thầu 15 gói thầu, trong đó có ba gói thầu thuộc lĩnh vực thoát nước, tám gói thầu lĩnh vực cây xanh, bốn gói thầu lĩnh vực môi trường. Đối với những hạng mục chưa tổ chức đấu thầu đơn vị quản lý là Sở Xây dựng đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng hồ sơ đặt hàng, trong đó tự nguyện đề xuất tỷ lệ giảm giá từ 10% đến hơn 20%. Trong quá trình xem xét hồ sơ, phương án đặt hàng của các đơn vị, Sở sẽ ưu tiên xem xét, lựa chọn các hồ sơ có tỷ lệ tự nguyện giảm giá cao nhất. Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác đấu thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận, huyện.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông Đinh Văn Tiến đánh giá: Việc điều chỉnh hình thức cung ứng, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá thực hiện dịch vụ công ích theo chỉ đạo của UBND thành phố năm 2016 đã tạo sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Chỉ tính riêng năm 2016, công ty đã bố trí hơn 136 tỷ đồng để thực hiện duy trì vệ sinh môi trường và duy trì cây xanh. Việc điều chỉnh này đã đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, gắn chất lượng với giá trị được thanh toán, từng bước giảm tỷ lệ chi từ ngân sách, mở rộng hoạt động xã hội hóa về cung ứng sản phẩm dịch vụ vệ sinh môi trường.

TRÊN thực tế, để bảo đảm tính đồng bộ, hợp lý với việc tổ chức đấu thầu, đặt hàng, trong năm 2016, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của Sở Xây dựng đã phối hợp phòng chuyên môn các sở liên quan rà soát, xây dựng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá các lĩnh vực dịch vụ công ích. Kết quả trong lĩnh vực duy trì vệ sinh môi trường, kinh phí tiết giảm (so với khối lượng thực hiện năm 2015) là 262 tỷ đồng, giảm 29,21%. Đối với công tác duy trì công viên, cây xanh, kinh phí tiết giảm 174 tỷ đồng, giảm 40,15%.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục, thông qua việc rà soát quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá các lĩnh vực dịch vụ công ích, đã loại bỏ được những phần việc không hợp lý, không cần thiết, thu gọn một số quy trình và mã định mức, góp phần giảm kinh phí duy trì, tiết kiệm ngân sách thành phố. Năm 2017, Sở tiếp tục rà soát, trình thành phố các hạng mục đấu thầu có đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời xây dựng tiêu chí kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra chất lượng, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo kết quả thực hiện bảo đảm đúng các yêu cầu chất lượng, khuyến khích các đơn vị cải tiến công nghệ, áp dụng cơ giới vào công tác duy trì. Từ đó, góp phần khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia công tác đấu thầu, huy động được các nguồn lực xã hội hóa tham gia cung ứng dịch vụ công ích.

AN TRÂN