Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Luật Thủ đô

Huy động các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển

Thứ Hai, 10/04/2017, 14:13:47
 Font Size:     |        Print
 

Nhiều công trình lớn, hiện đại đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua. Trong ảnh: Tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài kết nối trung tâm Hà Nội với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: VŨ LONG

Sau năm năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; ba năm thực hiện Luật Thủ đô, đã tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội của Thủ đô, góp phần vào thành tựu chung của vùng và cả nước. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu. Từ nay đến năm 2020, TP Hà Nội cần nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan T.Ư để xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố, đưa Nghị quyết, Luật Thủ đô vào cuộc sống.

Nhiều chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu

Trình bày dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nêu rõ, sau năm năm thực hiện Nghị quyết, thành phố đã đạt kết quả trên các lĩnh vực. Về kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,57%/năm, vượt khoảng 2,56% so với mức tăng bình quân chung cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 79,4 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó ngành dịch vụ tăng trưởng cao, tăng bình quân 7,37%/năm và chiếm tỷ trọng lớn nhất (67,09 %). Ngành nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất chuyên canh, giá trị sản xuất đạt 239 triệu đồng/ha, tăng 1,27 lần so với năm 2011. Thu ngân sách trên địa bàn luôn đạt và vượt dự toán. Năm năm qua, tổng thu ngân sách đạt hơn 755 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,3%/năm. Thành phố huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Giai đoạn 2011-2015, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1,42 triệu tỷ đồng, gấp hai lần giai đoạn 2006-2010, trong đó có 1.820 dự án đầu tư nước ngoài, đạt 9,41 tỷ USD. Tuy nhiên, so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô nhìn chung còn thấp; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn năm năm trước. Thực hiện một số tiêu chí cơ bản tái cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu đề ra; kinh tế tri thức, hàm lượng chất xám có giá trị gia tăng cao của các ngành kinh tế chủ lực chưa rõ nét. Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Việc hợp tác phát triển với các địa phương trên một số lĩnh vực, tuy có nhiều kết quả nhưng Hà Nội chưa thật sự là động lực kinh tế của vùng.

Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến. Thành phố đã hoàn thành các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các quy hoạch phân khu; cơ bản hoàn thành các đồ án quy hoạch chung các huyện, thị xã, thị trấn, các đô thị vệ tinh; tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết đối với các khu vực quan trọng của Thủ đô. Có bước đột phá trong phát triển hạ tầng khung, với những công trình lớn, hiện đại như các tuyến đường: vành đai 3, Nhật Tân-Nội Bài, đường 5 kéo dài, các cầu: Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Vĩnh Thịnh, triển khai thi công tuyến đường sắt đô thị Hà Ðông-Cát Linh, Nhổn-Ga Hà Nội... Song, so với yêu cầu phát triển một đô thị văn minh, hiện đại, công tác quản lý theo quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu. Tỷ lệ giãn dân khu vực nội đô còn thấp, thiếu cơ chế, chính sách hiệu quả để thu hút đầu tư theo hướng xã hội hóa. Việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, trường đại học, cao đẳng, cơ sở khám, chữa bệnh ra ngoài khu vực nội đô cũ chưa bảo đảm tiến độ. Môi trường sinh thái nhiều nơi còn ô nhiễm.

Về sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, mặc dù nhiều tiêu chí Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước nhưng phát triển chưa tương xứng với vị trí, vai trò của Thủ đô. Nếp sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự kỷ cương văn minh đô thị của một bộ phận nhân dân còn chưa đáp ứng yêu cầu. Khoa học, công nghệ chưa phát huy được vai trò là động lực phát triển Thủ đô.

Ðề xuất nhiều cơ chế đặc thù

Thực tế quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 và Luật Thủ đô thời gian qua cũng cho thấy, nhiều chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu như Nghị quyết số 11 đề ra, ngoài nguyên nhân là do Thủ đô luôn chịu sức ép lớn về tốc độ đô thị hóa và tăng dân số cơ học nhanh, quy mô, khối lượng, tính chất khó khăn của công việc ngày càng lớn, còn có nguyên nhân chủ quan do sự phối, kết hợp trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành giữa một số bộ, ngành trung ương và thành phố trong một số việc chưa kịp thời, một số cơ chế, chính sách vĩ mô thiếu đồng bộ, chưa thống nhất, không ít văn bản quy phạm pháp luật chậm ban hành, có nội dung không phù hợp với đặc điểm và thực tiễn Thủ đô.

Từ nay đến năm 2020, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nguy cơ tụt hậu về kinh tế ngày càng hiện hữu, tốc độ đô thị hóa và tăng dân số cơ học nhanh, trong khi hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực từ ngân sách không nhiều, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thành phố xác định cần đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ðổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch; huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đô thị vệ tinh, các khu đô thị mới. Tiếp tục xây dựng văn hoá Thủ đô xứng tầm với truyền thống ngàn năm văn hiến. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn...

Thành phố kiến nghị Bộ Chính trị và các cơ quan T.Ư cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù trong việc chủ động lựa chọn nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết năm đô thị vệ tinh của Hà Nội, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm A từ vốn ngân sách thành phố, phân cấp cho thành phố chủ động hơn trong thực hiện các dự án trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà ở xã hội,... Ðồng thời quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để thành phố hoàn thành các dự án lớn trên địa bàn thành phố, cũng như những dự án mà trung ương giao cho Hà Nội làm chủ đầu tư, như: dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ðại học quốc gia tại Hòa Lạc, đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Ðáy, các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch, các cầu qua sông Hồng, các tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4, các trục giao thông xuyên tâm…Thành phố cũng đề xuất một số chính sách, cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Luật Thủ đô và cho phép Hà Nội nghiên cứu xây dựng đề án quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Phát biểu kết luận về nội dung này tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hà Nội khóa 16, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chủ động rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 11 đề ra và xây dựng kế hoạch cụ thể, có giải pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô. Ðồng thời, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, tranh thủ tốt sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành T.Ư, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị.

Quản lý đô thị còn bất cập

Một trong những kết quả nổi bật đáng ghi nhận trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị thời gian qua là thành phố đã gắn kết việc triển khai quy hoạch xây dựng Thủ đô với quy hoạch vùng Thủ đô, nhất là trong lĩnh vực giao thông, tạo mạng lưới giao thông đồng bộ và hiện đại từ Hà Nội đi các địa phương trong vùng. Tuy nhiên, còn một số hạn chế trong công tác quản lý đô thị, việc cải tạo chung cư cũ còn chậm, việc di dời các cơ sở sản xuất, cơ quan T.Ư ra khỏi nội đô chưa đạt kết quả như mong muốn, do còn thiếu các cơ chế, chính sách phù hợp.

ĐÀO NGỌC NGHIÊM

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội

Nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực di dời

Một số cơ quan, đơn vị sau di dời khỏi nội đô được đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án lại được dùng để đầu tư trở lại cho các bộ, ngành là chưa phù hợp với quy định. Do đó, đề nghị sửa đổi Quyết định số 86/2010/QÐ-TTG ngày 22-1-2010 theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ tối đa 50% tiền sử dụng đất thu được tại vị trí cũ để đầu tư các dự án tại cơ sở mới, phần còn lại ngân sách các địa phương được hưởng để đầu tư các cơ sở hạ tầng của khu vực dự án.

NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

HƯƠNG TRANG