Tạo môi trường thuận lợi phát triển doanh nghiệp

Thứ Hai, 10/04/2017, 21:08:21
 Font Size:     |        Print

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2017. Theo kế hoạch, trong năm nay có khoảng 40 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, cao hơn so với năm 2016 là 17 nghìn doanh nghiệp, góp phần tạo thêm 150 nghìn việc làm mới. Kế hoạch là đưa ra các nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; các chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp…

Tính đến cuối năm 2016, Hà Nội có 202.255 doanh nghiệp hoạt động. Năm qua, thành phố đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cải thiện, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích thành lập doanh nghiệp. Chuyển biến rõ nhất là về cải cách thủ tục hành chính. Số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 64%, thời gian giải quyết là hai ngày làm việc; hơn 96% số doanh nghiệp kê khai và nộp thuế qua mạng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất được tăng cường, thời gian rút ngắn còn 10 đến 14 ngày; kỷ luật, kỷ cương hành chính duy trì, bảo đảm, hoạt động công vụ tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, công dân… Các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp được quy hoạch, phát triển, phục vụ nhu cầu mặt bằng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành. Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Những chuyển động này đã kích hoạt số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016 cao nhất trong sáu năm qua.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, để đạt mục tiêu phát triển doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay, đòi hỏi thành phố phải tiếp tục có những nỗ lực vượt bậc, thực hiện các giải pháp đồng bộ thiết thực và quyết liệt. Rà soát tất cả thủ tục liên quan thành lập doanh nghiệp, kết nối các sở, ngành liên quan, loại bỏ những khâu, thủ tục, hồ sơ, quy định không cần thiết, trùng lặp, đơn giản hóa thủ tục, quy trình, giảm thời gian giải quyết các thủ tục, trả kết quả. Mở rộng, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, tất cả nội dung đăng ký kinh doanh, thay đổi, điều chỉnh đều có thể thực hiện qua mạng, vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý. Các cơ chế, chính sách cần được công khai, minh bạch, nhất là về thuế, phí, ưu đãi, hỗ trợ… Cần khắc phục ngay những chỉ số còn rất hạn chế, ở mức thấp trong bộ chỉ số PCI của Hà Nội, gồm: tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; chi phí gia nhập thị trường; môi trường cạnh tranh bình đẳng; thiết chế pháp lý; tính năng động và tiên phong của chính quyền. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, kết nối liên kết chuỗi giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên tiến hành thanh tra công vụ. Tổ chức những hình thức đối thoại phù hợp giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp, lắng nghe, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Nguồn lực tài chính trong nhân dân còn rất lớn. Nếu thành phố tạo được môi trường hấp dẫn thành lập doanh nghiệp, kinh doanh, thì sẽ thu hút được nguồn vốn to lớn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Thủ đô.

AN VŨ

Chia sẻ