THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT T.Ư 4 (KHÓA XII)

Hiệu quả, bám sát yêu cầu của thực tiễn

Thứ Năm, 05/01/2017, 20:41:27
 Font Size:     |        Print
 

Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập và quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: DUY LINH

Với tinh thần hiệu quả, bám sát thực tiễn, Đảng bộ thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII). Đảng bộ thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ngay từ ngày 5-12-2016, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và phấn đấu hoàn thành việc học tập, quán triệt trước ngày 25-1-2017. Tiếp đó, ngày 9-12-2016, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng (khóa XII). Trong đó xác định, yêu cầu trước tiên khi thực hiện là phải thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của Đảng bộ Thủ đô, trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động phải đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng với đó, Thành ủy Hà Nội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 12 cơ quan, nhóm cơ quan, đơn vị, nhấn mạnh những việc cần làm ngay. Các quận, huyện, thị ủy, cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy tổ chức thực hiện ngay những nhiệm vụ được xác định trong Chương trình hành động, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tổ chức thực hiện. Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính theo hướng cụ thể, minh bạch; xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm…, nhất là trong các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công, đất đai, tài nguyên, thuế…

Thực hiện yêu cầu của Thành ủy Hà Nội, ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, đến nay, nhiều cấp ủy Đảng của Hà Nội đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động bám sát thực tiễn địa phương.

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội là hai đơn vị tổ chức sớm nhất hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Lê Thị Thu Hằng cho biết, chương trình hành động của Đảng bộ Khối đã xác định rõ phải tập trung những việc khó, những vấn đề còn bức xúc trong dư luận, cũng như sự mong mỏi của nhân dân, để các cơ quan, các tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Khối nâng cao ý thức chính trị, quyết tâm hơn nữa. Bên cạnh việc chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện chương trình hành động nghiêm túc, hiệu quả, đúng hướng.

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy với quyết tâm chính trị cao, Ban đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công, trong đó có việc tham mưu hoàn thiện cơ chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái. Trong năm 2017, Ban sẽ tham mưu xây dựng và ban hành quy chế quy định người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin; đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và trước các vụ việc nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời hoàn thành cơ chế, hướng dẫn bảo vệ người phản ánh, tố giác.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống đạt hiệu quả, thời gian tới Thành ủy sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của cấp ủy cơ sở, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thành phố yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện; cấp ủy cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Hằng năm, lấy đó làm căn cứ để đánh giá, phân loại kết quả thi đua của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Hà Nội nhất định sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Tin rằng, bằng sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng, với quyết tâm cao, Đảng bộ Hà Nội sẽ hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu đề ra, tạo chuyển biến tích cực, thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đà Đông

Chia sẻ