Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 05/01/2017, 20:35:28
 Font Size:     |        Print
 

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: ĐĂNG ANH
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu và yêu cầu chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với công dân để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Việc ban hành Chỉ thị số 15 trong tình hình hiện nay là hết sức kịp thời và cần thiết, thể hiện rõ quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố đối với công tác này.

Tiềm ẩn nhiều phức tạp

Thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết KNTC trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng cao. Năm 2016, thành phố đã giải quyết 2.818 vụ trên tổng số 3.178 vụ KNTC, đạt tỷ lệ 88,7%. Nhiều vụ việc phức tạp, đông người liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ, đất giãn dân, công tác dồn điền, đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... được tập trung giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình. Chánh thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng cho biết: Bằng sự kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã thụ lý hơn 10 nghìn vụ, tỷ lệ giải quyết trung bình hằng năm đạt 86%, chất lượng giải quyết được nâng cao, tỷ lệ cải sửa giảm đáng kể, tỷ lệ công dân rút đơn khiếu nại tăng...

Tuy nhiên, tại nhiều địa phương như các quận Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai, các huyện Thanh Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thanh Trì, số lượng đơn thư KNTC vẫn có chiều hướng gia tăng với những tình tiết phức tạp hơn. Nguyên nhân do thiếu sự đồng bộ trong cơ chế; chính sách pháp luật liên quan đến giải quyết KNTC ở một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, thống nhất, nhiều văn bản có sự chồng chéo. Mặt khác, còn có nguyên nhân chủ quan do công tác tiếp công dân chưa đáp ứng được yêu cầu; việc giải quyết khiếu nại của một số đơn vị còn chậm so với quy định, chất lượng chưa cao. Đáng lưu ý, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, các kết luận, quyết định xử lý tố cáo ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, thiếu kiên quyết dẫn đến người KNTC phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc, tiếp tục khiếu kiện, làm giảm lòng tin của người dân vào bộ máy chính quyền.

Tăng cường đối thoại, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Việc Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15 về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong tình hình mới hiện nay. Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình KNTC trên địa bàn. Chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục trong giải quyết khiếu kiện, bức xúc của nhân dân...

Thống nhất cao với các nội dung của Chỉ thị số 15, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn cho rằng, để giải quyết tốt KNTC của người dân, địa phương cần quan tâm tới vai trò người đứng đầu, chủ động giải quyết vụ việc từ cơ sở, lãnh đạo phải đặt địa vị mình vào người dân để giải quyết từng vụ việc một cách triệt để, có lý, có tình. Để nâng cao hiệu quả công tác này, theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, ngay trong năm 2017, huyện sẽ mời bí thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có đơn khiếu nại, tố cáo trực tiếp tiếp công dân cùng lãnh đạo huyện.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt nhấn mạnh đến việc đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền trong giải quyết KNTC. Đồng chí cho biết, huyện sẽ xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm một cách rõ ràng, cụ thể để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC trên địa bàn. Đồng thời nâng cao chất lượng, hình thức tư vấn pháp luật cho người dân, công tác hòa giải cơ sở nhằm giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất tình trạng KNTC phức tạp, đông người, vượt cấp.

Khẳng định tính cần thiết của Chỉ thị số 15, tại hội nghị giao ban trực tuyến mới đây về công tác này, lãnh đạo nhiều quận, huyện đề xuất, thành phố cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giải quyết KNTC ở cơ sở. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện trong giải quyết KNTC của công dân; có quy định chế tài xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Với các nội dung cụ thể, thiết thực của Chỉ thị số 15, gắn với việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm thực hiện, tin rằng công tác giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước trên địa bàn.

An Trân

Chia sẻ