Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, vì nhân dân

Thứ Hai, 02/01/2017, 21:08:40
 Font Size:     |        Print
 

Cán bộ Bộ phận giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của TP Hà Nội thời gian qua đạt kết quả đáng ghi nhận, song so với yêu cầu của thực tiễn, một số mặt vẫn chưa đạt như mong muốn. Chính vì vậy, thành phố chọn chủ đề công tác năm 2017 là Năm kỷ cương hành chính, nhằm nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Từng bước hiện đại hóa nền hành chính

Xác định CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2016 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Hà Nội tích cực triển khai các nội dung của Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về đẩy mạnh CCHC, tập trung xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó trong lĩnh vực này, đạt kết quả bước đầu.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết: thành phố đã rà soát, đơn giản hóa 308 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 12 lĩnh vực, chuẩn hóa 658 TTHC và công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tập trung cải cách, đơn giản hóa các TTHC thuộc lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài nguyên - môi trường. Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở (sổ đỏ) cho người mua nhà tại các dự án đã được rút ngắn, từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày. Trong lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, 100% số TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh và đầu tư nước ngoài đạt mức độ 3, giảm 50% số lần đi lại và từ 30 đến 60% thời gian thực hiện so với quy định. Việc thực hiện cơ chế một cửa được đẩy mạnh, tỷ lệ TTHC được thực hiện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đạt 96%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98,43%. Cùng với đó, bộ máy hành chính nhà nước được rà soát, sắp xếp, kiện toàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của 22 sở và tương đương, đã giảm 46 phòng thuộc các sở, 121 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, 29 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng…

Năm 2016 đánh dấu những kết quả nổi bật trong công tác hiện đại hóa nền hành chính. Thành phố đã hoàn thành triển khai kết nối mạng WAN tới 100% số các quận, huyện, thị xã, tạo thành một mạng nội bộ thống nhất. Trên cơ sở đó, triển khai hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ công dân, doanh nghiệp. Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở tất cả 584 xã, phường, thị trấn ở lĩnh vực tư pháp. Đến nay, số hồ sơ thực hiện nộp qua mạng ở khối phường đạt hơn 70%, tại các xã thuộc giai đoạn 1 đạt 30%. Cùng với đó, thành phố đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, tuyển sinh trực tuyến, cấp đổi giấy phép lái xe… góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm số lần đi lại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, khi đánh giá về kết quả công tác CCHC của thành phố trong năm qua, nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vẫn là khâu yếu nhất của hệ thống. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp xã, phường ở một số lĩnh vực như đất đai, trật tự đô thị, tư pháp còn yếu kém. Một số công chức khi giải quyết công việc với tổ chức, công dân chưa làm hết trách nhiệm, thậm chí một số cá nhân còn có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực tại công sở, nơi công cộng, làm ảnh hưởng uy tín đội ngũ cán bộ của thành phố.

Tạo chuyển biến mạnh về kỷ cương hành chính

Để từng bước hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển, năm 2017, bên cạnh những giải pháp đã thực hiện tốt trong những năm qua, thành phố tập trung thực hiện các nhóm giải pháp mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thành phố sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, cấp huyện, bảo đảm nguyên tắc “một đầu mối-một việc thông suốt”, để khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc. Các đơn vị cải tiến lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm giải trình, xử lý vi phạm của người đứng đầu. Áp dụng cơ chế phê bình, hạ bậc thi đua, hạ thu nhập đối với các trường hợp vi phạm văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ. Thực hiện quy trình giải quyết công việc theo hướng “năm rõ”, từng đơn vị, công chức xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết hóa quy trình giải quyết công việc. Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hóa, minh bạch hóa các quy trình thủ tục. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo hướng đơn giản, người dân dễ tiếp cận…

Tại hội nghị triển khai chủ đề công tác “Năm kỷ cương hành chính 2017", Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, liên tục trong các nhiệm kỳ gần đây Thành ủy đều xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm vừa qua, năm 2017, thành phố tập trung nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt từ 40 đến 50%. Đây là nhiệm vụ cũng là thách thức, song nếu đồng thuận và quyết tâm triển khai thì thành phố nhất định sẽ làm được, đưa Hà Nội vào nhóm đầu các địa phương có chất lượng điều hành khá, tăng các chỉ số xếp hạng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng chí yêu cầu UBND thành phố khẩn trương thể chế hóa các nội dung của Năm kỷ cương hành chính 2017. Trong đó, cần tập trung tạo chuyển biến mạnh về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; văn hóa ứng xử công sở; việc chấp hành chức năng, nhiệm vụ được phân công; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp hoặc để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

VIỆT ANH

Chia sẻ