Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2017

Thứ Hai, 02/01/2017, 13:54:24
 Font Size:     |        Print

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra từ ngày 5 đến 8-12-2016, đã thông qua Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Kế hoạch và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của TP Hà Nội. Trang Hà Nội xin giới thiệu cùng bạn đọc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố trong năm nay.

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): Tăng từ 8,5 đến 9,0%;

2. GRDP bình quân đầu người: Từ 86 triệu đến 88 triệu đồng;

3. Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: Từ 11 đến 12%;

4. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: Từ 4 đến 5%;

5. Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước: 0,1‰;

6. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,1%;

7. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,2%;

8. Số xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm: 24 xã;

9. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 82,8%;

10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,6%;

11. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: Dưới 4%;

12. Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 59,5%;

13. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 80 trường;

14. Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 86,5%;

15. Tỷ lệ làng (thôn, bản) được công nhận danh hiệu “Làng (thôn, bản) văn hóa”: 60%;

16. Tỷ lệ tổ dân phố (cụm dân cư, khối phố, khu phố) được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố (cụm dân cư, khối phố, khu phố) văn hóa”: 70,5%;

17. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, trong đó: khu vực đô thị phấn đấu 100%, khu vực nông thôn: 40%;

18. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: Khu vực đô thị 98%, khu vực nông thôn 88%;

19. Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: Đối với cụm công nghiệp xây dựng mới 100%; đối với cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động: 55,8%;

20. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 22 xã.

PV