Dân số Việt Nam & nghịch lý "chưa giàu đã già"

Chủ Nhật, 26/11/2017, 12:29:41
 Font Size:     |        Print

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, Việt Nam là một trong những quốc gia có dân số bị già hóa nhanh nhất thế giới. Chúng ta đang ở thời điểm dân số vàng, quỹ thời gian còn lại là 18 năm mà thu nhập không tăng, năng suất không lên, nghĩa là chúng ta sẽ già mà vẫn chưa giàu.

Mỗi quốc gia có một "đỉnh" về dân số lao động, tức là qua ngưỡng đó, dân số sẽ bắt đầu già hóa. Nếu lấy thu nhập của nước Mỹ làm giá trị so sánh, thì Việt Nam khi đạt đến "đỉnh" chỉ có GDP sức mua bằng 1/10. Con số này ở Trung Quốc là 20,7% (2011), và Thái-lan là 28,9%. Các nước "giàu" thường có thu nhập bình quân ít nhất đạt 70% của nước Mỹ trước khi lao xuống bên kia sườn dốc của tuổi già.

Trung tuần tháng 10-2017, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã bàn sâu về công tác dân số và ra nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là vấn đề rất lớn và khó, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến việc bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc. Tổng Bí thư bày tỏ lo ngại: "Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng và ngày càng lan rộng. Nước ta đang bước vào thời kỳ "già hóa dân số", đứng trước nguy cơ "chưa giàu đã già", bỏ lỡ cơ hội của "thời kỳ dân số vàng".

Phản ánh thực trạng và nghịch lý "chưa giàu đã già" của dân số Việt Nam, đi sâu phân tích chính sách và những giải pháp của công tác dân số trong tình hình mới là nội dung của tiêu điểm tháng 11 của Nhân Dân hằng tháng.