Cột Điện Bê-Tông cốt... Không không

Thứ Năm, 28/09/2017, 03:53:18
 Font Size:     |        Print
 

Tranh của họa sĩ: DUY LIÊN.

Cơn bão dữ số 10 vừa qua lại một lần nữa vạch ra rất nhiều sự gian dối trong công tác xây dựng cơ bản bằng tiền Ngân sách Nhà nước. Nhiều kè ven biển được thiết kế kiên cố bằng bê-tông vừa mới xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng bị bão đánh sạt lở, người ta mới tá hỏa thấy con kè đá và bê-tông kiên cố đó chỉ tráng một lớp mỏng bê tông làm phù phép còn bên dưới toàn đất. Tương tự cột điện bê-tông cốt thép hay cột điện bê-tông dự ứng lực bị gãy năm, bảy khúc mà có đốt đuốc tìm thì cũng chả tìm được cốt thép bởi đây là thứ cột điện cốt... không không!!! Đó là sản phẩm tiêu biểu của những kẻ chuyên rút ruột công trình xây dựng.

Tranh của họa sĩ: LET.

Tranh của họa sĩ: MAI SƠN.

Tranh của họa sĩ: TÍN NHƯỢNG.

LÝ TRỰC DŨNG