Tiếp tục đổi mới tư duy, khẩn trương tái cấu trúc nền kinh tế

Thứ Ba, 28/02/2017, 15:42:52
 Font Size:     |        Print
 

Kỹ sư Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia kiểm tra thông số kỹ thuật các thiết bị trạm biến áp. Ảnh: Trần Hải

Những ngày đầu năm Đinh Dậu 2017, khá nhiều báo chí và các chuyên gia kinh tế thế giới phân tích về sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Theo tờ Asian Correspondent, “Việt Nam không chỉ trở thành nhà sản xuất hàng đầu ở khu vực Đông - Nam Á, mà còn được xếp thứ hai sau Ấn Độ, trong số các nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới”. Phân tích nguyên nhân, tờ báo cho rằng: “Đó là chiến lược đa dạng hóa, kể cả đa dạng hóa sản phẩm của các doanh nghiệp và đa phương hóa thị trường xuất khẩu; nguồn nhân lực trẻ tài năng tăng lên; vị trí địa lý Việt Nam thuận lợi..., vì vậy là đất nước rất hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia và các nhà đầu tư nước ngoài”.

Đề cập tiềm năng du lịch nước ta, tờ TTR Weekly viết, đây là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của Việt Nam. Trong tháng 1-2017, lượng khách du lịch tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến đến năm 2020, sẽ tiếp nhận 17 triệu khách du lịch quốc tế và 82 triệu khách nội địa, như vậy sẽ đóng góp khoảng 10% vào GDP. Còn tờ The Sun Daily và tờ L’Echo Touristique nhấn mạnh rằng, thị thực điện tử có giá trị một lần, không quá 30 ngày, áp dụng với công dân của 40 quốc gia có thể trở thành bước đột phá của ngành du lịch Việt Nam...

Chúng ta không chỉ mở ra bước đột phá của riêng du lịch, mà cho tất cả các ngành, các địa phương, trước hết là đột phá về tư duy kinh tế thời hội nhập mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu; đột phá trong chiến lược tái cấu trúc nền kinh tế. Cuộc sống đang đòi hỏi các nhà hoạt động chính sách, các chuyên gia kinh tế trả lời hàng loạt câu hỏi bức xúc đặt ra từ thực tiễn: vì sao kinh tế nông nghiệp năm gần đây lại tăng trưởng âm? Sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước theo mô hình nào để phát huy hiệu quả nhanh nhất và cao nhất? Nội hàm cụ thể về đổi mới đồng bộ về kinh tế và chính trị? Làm thế nào gắn kết có hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa? Biện pháp quyết định nào chặn lại sự gia tăng của nợ công?... Những năm qua, đã có không ít cuộc hội thảo quốc gia hoặc chuyên ngành về những vấn đề nêu trên, nhưng cần thẳng thắn chỉ ra rằng, phần lớn mới dừng lại ở phần lý thuyết, còn phần giải pháp vẫn trong tình trạng chung chung. Cũng cần công tâm thấy rằng, đã có một số giải pháp mang ý nghĩa đột phá, thiết thực, nhưng việc vận dụng vào thực tiễn của ngành này, ngành khác còn quá chậm. Cán bộ và nhân dân ta đang đặt kỳ vọng vào chương trình nghị sự của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) sắp tới sẽ sáng rõ hơn đường hướng phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, nhất là việc tái cấu trúc nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đương nhiên cùng lúc chúng ta phải tiến hành đồng thời mấy vấn đề căn cốt: phát triển kinh tế là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; bảo vệ tài nguyên, môi trường là nhiệm vụ bức xúc. Dư luận hoan nghênh và đồng tình với việc chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả bước đầu việc xử lý một số cá nhân sai phạm cùng những việc đang làm đã củng cố và tăng cường niềm tin cho cán bộ và nhân dân đối với Đảng và chế độ. Song, dư luận cũng đang lưu ý sự “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị, nhất là của các cơ quan chức năng cần được đẩy tới sự khẩn trương và quyết liệt hơn nữa, theo chủ trương “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.

Tiềm năng nhiều mặt của đất nước ta là vốn quý nhưng nếu không đồng lòng chung sức hành động với ý chí không cam chịu đói nghèo, không để rơi vào “bẫy thu nhập trung bình thấp”, chúng ta không thể tạo ra động lực mới, với những sáng tạo mới để biến tiềm năng thành hiện thực! Đó cũng là mệnh lệnh cuộc sống hôm nay!

HỒNG VINH

Chia sẻ