Chào Xuân Đinh Dậu - 2017!

Chủ Nhật, 15/01/2017, 10:28:54
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh | HỒNG VĨNH

Năm Bính Thân qua đi với bao khó khăn chồng chất: nắng hạn kéo dài nối nhau ở nhiều vùng; tiếp đến mưa lũ dồn dập ở miền trung; dịch bệnh đối với người và gia súc tăng lên so với năm trước; tai nạn giao thông vẫn là bài toán đau đầu; trật tự an toàn xã hội có những biểu hiện đáng lo ngại... Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại; những diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế trong khu vực và thế giới tác động không nhỏ đến sự phát triển của đất nước, gây phân tâm trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Chính trong những thử thách nghiệt ngã đó, đã và đang ngời sáng chủ nghĩa yêu nước, bản lĩnh và khí phách của dân tộc ta, với ý chí vượt lên mọi thách đố của thiên tai và thời cuộc. Bằng sức mạnh nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với tinh thần lao động sáng tạo, với truyền thống “thương người như thể thương thân”, chúng ta sớm khắc phục nhanh các hậu quả của hạn hán và lũ lụt, bảo đảm cuộc sống của nhân dân ở những vùng này nhanh chóng ổn định và triển khai sản xuất. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành; giữa Trung ương và địa phương thông qua các chủ trương, giải pháp sát hợp với từng đơn vị, cả nước đã cùng nỗ lực phấn đấu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, coi trọng việc chăm lo đời sống cho những người thuộc diện chính sách, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương. Trên lĩnh vực đối ngoại, trong bối cảnh các cường quốc vừa hợp tác, vừa cạnh tranh trên cơ sở coi lợi ích quốc gia là tối thượng, “con thuyền đối ngoại” của chúng ta đã khéo léo giữ thế cân bằng, thực hiện mọi phương cách sáng tạo nhằm tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của bè bạn và nhiều nước lớn, nhỏ trên cơ sở bảo vệ lợi quyền đất nước, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo, đề cao ý thức cảnh giác trước mưu toan của các thế lực thù địch, phản động; không ngừng tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh...

Xuân mới đang truyền sức sống mới đến mọi người, mọi nhà, mọi cộng đồng, mọi địa phương, tạo đà mới cho những phong trào thi đua yêu nước nhằm xoay chuyển tình hình trong phát triển kinh tế gắn với cuộc đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu, biến khó khăn thành thuận lợi, tạo nên sức mạnh nội sinh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu!

HỒNG VINH

Chia sẻ