Được kết hợp đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh lớp 6

Thứ Sáu, 16/03/2018, 08:22:45

NDĐT- Từ ngày 15-4, khi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18-4-2014 của Bộ trưởng GD-ĐT có hiệu lực, một số cơ sở giáo dục có thể thực hiện phương án kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh vào lớp 6. Bộ GD-ĐT cũng cho biết tiếp tục áp dụng cộng điểm thi nghề cho các thí sinh thi lớp 10 năm học 2018-2019.

Được kết hợp đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh lớp 6

(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Cụ thể, theo Thông tư sửa đổi, quy định: “Tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển”, đã được bổ sung nội dung: Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở giáo dục có thể kết hợp xét tuyển cùng với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Như vậy, năm học 2018-2019, việc không được phép tổ chức thi tuyển vào lớp 6 dưới mọi hình thức như những năm trước đã chính thức được gỡ bỏ.

Bộ GD-ĐT bổ sung quy định, hằng năm, tổ chức một lần tuyển sinh vào THCS và THPT, việc tuyển sinh vào THCS và THPT bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ cập THCS trên địa bàn.

Bộ GD-ĐT cũng chính thức thông tin về việc cộng điểm nghề phổ thông cho các thí sinh thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 như sau: Các Sở GD-ĐT có quy định cộng điểm khuyến khích đối với học sinh thi nghề phổ thông thì tiếp tục áp dụng tuyển sinh năm học 2018-2019.

THANH XUÂN