Hà Nội bắt đầu rà soát dữ liệu, chuẩn bị cho tuyển sinh trực tuyến

Thứ Sáu, 29/12/2017, 04:50:14

NDĐT- Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tiến hành hướng dẫn các phòng GD-ĐT rà soát, chuẩn bị dữ liệu phục vụ cho cho công tác phân tuyến tuyển sinh và hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

Hà Nội bắt đầu rà soát dữ liệu, chuẩn bị cho tuyển sinh trực tuyến

(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6. Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các phòng giáo dục quận huyện, thị xã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phối hợp tham mưu cho UBND phường, xã, thị trấn phân bổ các khu dân cư mới vào địa bàn dân cư theo địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho dữ liệu phục vụ cho hệ thống tuyển sinh trực tuyến, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn các đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn; Phân công cán bộ, chuyên viên phụ trách tuyển sinh thường trực; Hướng dẫn cha mẹ học sinh rà soát, bổ sung thông tin học sinh lớp 9, lớp 5 và học sinh 5 tuổi năm học 2017-2018 vào hệ thống phần mềm eSAMS.

Việc rà soát, bổ sung thông tin học sinh vào hệ thống phần mềm triển khai tới cha mẹ học sinh trước ngày 26-1-2018, để đến ngày 31-1-2018 hoàn thiện việc cập nhật thông tin học sinh.

THANH XUÂN