Đào tạo nhân lực ngành du lịch theo cơ chế đặc thù

Thứ Sáu, 20/10/2017, 08:43:48

NDĐT- Ngày 20-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành công văn gửi các đại học, học viện, các trường đại học, hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực ngành du lịch trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học có đào tạo các ngành về du lịch khẩn trương triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực du lịch trình độ đại học.

Những ngành được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống và các mã ngành đào tạo thí điểm trong lĩnh vực du lịch chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV hiện hành để đáp ứng nhu cầu về nhân lực du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng quy định về các chương trình, nội dung, hình thức đào tạo; cơ chế, chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực du lịch; việc hợp tác giữa cơ sở đào tạo đại học với doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và hoạt động hỗ trợ đào tạo nhân lực du lịch.

Các cơ sở đào tạo ngành du lịch áp dụng cơ chế đặc thù phải xây dựng Đề án đào tạo nhân lực du lịch (giai đoạn 2017-2020) theo các nội dung trên, bao gồm cả các phụ lục minh chứng, thuyết minh kèm theo để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và gửi Đề án về Bộ GD-ĐT chậm nhất 30 ngày làm việc trước khi bắt đầu triển khai thực hiện để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Sau 3 năm triển khai Đề án, các cơ sở đào tạo ngành du lịch sẽ đánh giá kết quả thực hiện cơ chế đặc thù, báo cáo và đề xuất với Bộ GD-ĐT về việc tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh các quy định.

T.X