Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài cho các hợp tác xã

Thứ Hai, 11/03/2019, 15:52:36

NDĐT - Ngày 11-3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ký chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học cho cán bộ, thành viên và người lao động trong các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài cho các hợp tác xã

Lễ ký giữa Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan khẳng định, mục đích của chương trình là thông qua hoạt động khuyến học, khuyến tài để hướng tới xây dựng một xã hội học tập. “Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của tầng lớp nhân dân về bản chất, giá trị, vị trí, vai trò của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế phát triển tất yếu của kinh tế hợp tác, HTX. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX theo chủ trương của Đảng, Nhà nước”- Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nêu rõ.

Cũng theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, việc phối hợp nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX; khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; về vị trí, vai trò và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam. Chương trình cũng hướng tới mục tiêu thành lập Ban Chỉ đạo Khuyến học trong hệ thống Liên minh HTX; vận động xây dựng các “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX. “Điều này sẽ góp phần động viên cán bộ, thành viên, người lao động và con em họ cùng nhau học tập, xây dựng gia đình học tập, nâng cao trình độ cũng như xây dựng, phát triển các mô hình HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và toàn hệ thống thuộc Liên minh HTX Việt Nam” - Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng phối hợp đề xuất cơ chế chính sách về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, về khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập; xây dựng các đề án, dự án và tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nghề, các lớp khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo của Liên minh HTX Việt Nam và tại các Trung tâm học tập cộng đồng. Chương trình tập trung vận động cán bộ, hội viên Hội khuyến học các cấp tham gia phát triển kinh tế hợp tác, HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nhất là mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Tại buổi ký kết, Liên minh HTX Việt Nam cũng đã trao 30 triệu đồng tặng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam để dành tặng cho học sinh nghèo vượt khó.

Tin, ảnh: HỒNG ANH